Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Výsledky vyhledávání

Parametry vyhledávání:

změnit parametry hledání

Zadaným parametrům vyhovuje 36936 položek. Zobrazuji prvních 150 nalezených záznamů.

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení Aktualizované vydání k 1. říjnu 2004
Katalogové číslo: 590951 Cena: 1 648 Kč
Vydána: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení

CEN/CENELEC
CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 3: Pravidla pro zpracování a úpravu evropských norem (Pravidla PNE) (Směrnice ISO/IEC - Část 3, modifikovaná)
Katalogové číslo: 590927 Cena: 590 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat CEN/CENELEC

Často kladené otázky k novým normám ISO řady 9000:2000
Často kladené otázky k novým normám ISO řady 9000:2000
Katalogové číslo: 591091 Cena: 330 Kč
Vydána: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Často kladené otázky k novým normám ISO řady 9000:2000

ČES 330102
doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření
Katalogové číslo: 170003 Cena: 56 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČES 330102

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
Katalogové číslo: 170059 Cena: 69 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČES 330103

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Katalogové číslo: 170005 Cena: 42 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČES 330298

Deník kontrol BOZP (modrý)
Deník kontrol BOZP (bez uvedeného vydavatele) obsahuje kolonky pro záznamy o kontrolách BOZP n pracovištích, tedy datum kontroly, kontrolované pracoviště nebo pracovník, co bylo předmětem kontroly, jaký je výsledek kontroly, jaká jsou navržena opatření k odstranění závad, podpis vedoucího pracovníka, podpis kontrolujícího.
Katalogové číslo: 180012 Cena: 57 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Deník kontrol BOZP (modrý)

Deník zdvihacího zařízení (modrý)
Deník zvihacího zařízení (dle ČSN ISO 12480-1) obsahuje následující informace: - typ zdvihacího zařízení, jeho evidenční číslo a výrobní číslo - seznam pracovníků pověřených obsluhou, jméno zodpovědného pracovníka - záznamy o provozu zdvihacího zařízení - záznamy o závadách a mimořádných událostech - záznamy o provedených opravách, údržbě, čištění a kontrolách
Katalogové číslo: 180014 Cena: 75 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Deník zdvihacího zařízení (modrý)

DP svazek 23
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček
Katalogové číslo: 170098 Cena: 330 Kč
Vydána: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat DP svazek 23

DP svazek 24
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)
Katalogové číslo: 170102 Cena: 315 Kč
Vydána: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat DP svazek 24

IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 1: Organizace a správní předpisy
Katalogové číslo: 590928 Cena: 230 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 2: Společná pravidla pro technickou práci
Katalogové číslo: 590929 Cena: 570 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 4: Certifikace
Katalogové číslo: 590930 Cena: 440 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat IR CEN/CENELEC

Jeřábnický průkaz (zelený)
Jeřábnický průkaz (zelený) bez uvedeného vydavatele, má 16 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje: - záznamy o základním školení - záznamy o opakovaném školení - záznamy o praktickém zácviku a doplňkovém školení - potvrzení o zdravotní způsobilosti - jiné záznamy
Katalogové číslo: 180008 Cena: 25 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Jeřábnický průkaz (zelený)

Kluzný kontakt v elektrických strojích
Kluzný kontakt v elektrických strojích - Doc. Veselka, Doc. Chmelík
Katalogové číslo: 171000 Cena: 500 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Kluzný kontakt v elektrických strojích

Komentář k ČSN EN ISO 10012
Komentář k ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení (Ing. Vladimír Ludvík)
Katalogové číslo: 591420 Cena: 550 Kč
Vydána: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentář k ČSN EN ISO 10012

Komentář k normě ČSN 48 2115
Komentář k normě ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin
Katalogové číslo: 591196 Cena: 391 Kč
Vydána: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentář k normě ČSN 48 2115

Komentář k normě ČSN EN 62079
Komentář k normě ČSN EN 62079 Návod k produktu jako nedílná součást dodávky podle standardu Evropské unie (Josef Rýmus, Ladislav Pešička)
Katalogové číslo: 591413 Cena: 570 Kč
Vydána: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentář k normě ČSN EN 62079

Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003
Ing. Hrudka Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003 Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu
Katalogové číslo: 591302 Cena: 990 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003

Komentované vydání normy ČSN 730580-1
Komentované vydání normy ČSN 730580-1 - Denní osvětlení budov
Katalogové číslo: 591088 Cena: 440 Kč
Vydána: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Komentované vydání normy ČSN 730580-1

Management jakosti jinak
PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů první část
Katalogové číslo: 591192 Cena: 673 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Management jakosti jinak

Management jakosti v automobilovém průmyslu
Management jakosti v automobilovém průmyslu Komentované vydání k návrhu ISO TS 16949
Katalogové číslo: 591115 Cena: 590 Kč
Vydána: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Management jakosti v automobilovém průmyslu

Management služeb IT
Management služeb IT - Komentované vydání souboru ISO/IEC DIS 20000:2004 (Ing. Marie Šebestová, Mgr. Miroslav Sedláček, Ing. Vladimír Váňa)
Katalogové číslo: 591538 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Management služeb IT

MPN 1
MPN 1 - Stavba, členění a úprava českých technických norem
Katalogové číslo: 590445 Cena: 945 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat MPN 1

MPN 4
MPN 4 - Úprava rukopisů českých technických norem
Katalogové číslo: 590473 Cena: 230 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat MPN 4

MPN 5
MPN 5 - Normalizační spolupráce s ISO a IEC
Katalogové číslo: 591043 Cena: 190 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat MPN 5

MPN 6
MPN 6 - Normalizační spolupráce s CEN/CENELEC
Katalogové číslo: 590128 Cena: 350 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat MPN 6

MPN 7
MPN 7 - Normalizační spolupráce s ETSI
Katalogové číslo: 590905 Cena: 230 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat MPN 7

Normy zajišťování jakosti
Normy zajišťování jakosti Quality Assurance Standards - CWA 14644:2003
Katalogové číslo: 591297 Cena: 990 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Normy zajišťování jakosti

Obytné domy - Elektrická instalace
Obytné domy - Elektrická instalace
Katalogové číslo: 590409 Cena: 330 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Obytné domy - Elektrická instalace

Oprávnění jeřábníka (žluté)
Průkaz pro jeřábníka, vydavatelem je Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, má 8 stran, mimo údajjů o držiteli obsahuje: - rozdělení jeřábů a zdvihadel do tříd - odvolávku na související normy ČSN ISO 12480-1 - záznamy o základním školení - záznamy o praktickém zácviku - potvrzení o zdravotní způsobilosti - záznam o opakovaném školení - záznam o doplňkovém školení - poznámky
Katalogové číslo: 180018 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Oprávnění jeřábníka (žluté)

Oprávnění vazače (modré)
Průkaz pro vazače břemen, vydavatelem je Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, má 8 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje: - pokyny k vystavování a vyplňování jednotlivých rubrik průkazu - odvolávku na související normy ČSN ISO 12480-1 - záznamy o základním školení - záznamy o praktickém zácviku - potvrzení o zdravotní způsobilosti - záznam o opakovaném školení - záznam o doplňkovém školení - poznámky
Katalogové číslo: 180017 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Oprávnění vazače (modré)

Pokyny k pravidlům PNE
Pokyny k používání Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, Část 3 (Pravidla PNE) (Pokyny k pravidlům PNE)
Katalogové číslo: 590255 Cena: 197 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Pokyny k pravidlům PNE

Prostory s nebezpečím výbuchu
Prostory s nebezpečím výbuchu Návod pro aplikaci směrnice 1999/92/EC, jež byla zavedena NV č.406/2004 Sb.
Katalogové číslo: 591468 Cena: 550 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Prostory s nebezpečím výbuchu

Provozní deník strojního zařízení (hnědý)
Provozní deník (bez uvedeného vydavatele) obsahuje kolonky pro pokyny pro jeho vedení, údaje o osobě zodpovědné za vedení deníku, o osobě pověřené kontrolováním evidence. A samozřejmě kolonky pro záznamy o provozu a údržbě zařízení.
Katalogové číslo: 180011 Cena: 57 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Provozní deník strojního zařízení (hnědý)

Průkaz lešenáře
Průkaz lešenáře (oranžový) bez uvedeného vydavatele má 14 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje: - záznamy o jednotlivých opakovacích školeních - záznamy o lékařských prohlídkách - prostor pro poznámky
Katalogové číslo: 180013 Cena: 25 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Průkaz lešenáře

Průkaz obsluhovatele
Jednoduchý průkaz vhodný pro použití tam, kde je potřeba evidovat proškolení a zacvičení pro práce s různou technikou, například zahradní. Materiál: karton Formát: A7, oboustranný
Katalogové číslo: 180020 Cena: 3 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Průkaz obsluhovatele

Průkaz obsluhovatele motorových manipulačních vozíků (zelený)
Průkaz obsluhovatele motorových manipulačních vozíků bez uvedeného vydavatele, má 12 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje: - záznamy o opakovaném školení - záznamy o změně zaměstnavatele - záznamy o oprávnění ovládání dalších vozíků - jiné záznamy
Katalogové číslo: 180007 Cena: 25 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Průkaz obsluhovatele motorových manipulačních vozíků (zelený)

Průkaz obsluhovatele pracovních plošin (zelený)
Průkaz obsluhovatele pracovních plošin vydaný Asociací ZZ ČR, má 16 stran, mimo údajů o držiteli (včetně fotografie) obsahuje tyto údaje: - záznamy o základním školení a praktickém zaučení - záznamy o doplňkovém školení a praktickém zaučení - záznamy o opakovaném školení - potvrzení o zdravotní způsobilosti - jiné záznamy
Katalogové číslo: 180006 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Průkaz obsluhovatele pracovních plošin (zelený)

Publikace
PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů druhá část
Katalogové číslo: 591231 Cena: 990 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb.,zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a zákona 226/2003 Sb. Platná znění zákona a změny ke dni vstupu ČR do EU
Katalogové číslo: 591336 Cena: 550 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace
Komentář k normě ČSN EN ISO 9001:2001 Pohled na normu ISO 9001:2001 po dvou letech její aplikace
Katalogové číslo: 591345 Cena: 763 Kč
Vydána: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace
Komentář k systému managementu kvality ve výchově a vzdělávání Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2001 s použitím IWA 2:2003
Katalogové číslo: 591467 Cena: 923 Kč
Vydána: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace
Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Katalogové číslo: 591470 Cena: 570 Kč
Vydána: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití - Návrh ČSN EN ISO 14001:2005
Katalogové číslo: 591471 Cena: 440 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace

Publikace svazek 100
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání z roku 2016) - autor Václav Macháček
Katalogové číslo: 170089 Cena: 330 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 100

Publikace svazek 103
Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017) - JUDr. Zbyněk Urban
Katalogové číslo: 170092 Cena: 242 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 103

Publikace svazek 104
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání) (rok vydání 2018) - Václav Macháček
Katalogové číslo: 170093 Cena: 363 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 104

Publikace svazek 105
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček
Katalogové číslo: 170094 Cena: 351 Kč
Vydána: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 105

Publikace svazek 107
Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček
Katalogové číslo: 170096 Cena: 242 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 107

Publikace svazek 108
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž
Katalogové číslo: 170097 Cena: 363 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 108

Publikace svazek 109
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž
Katalogové číslo: 170099 Cena: 303 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 109

Publikace svazek 110
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktualizované vydání) - autoři Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý
Katalogové číslo: 170103 Cena: 424 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 110

Publikace svazek 111
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.
Katalogové číslo: 170101 Cena: 303 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 111

Publikace svazek 112
Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté - aktualizované vydání) - autor Ing. Michal Kříž
Katalogové číslo: 170104 Cena: 341 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 112

Publikace svazek 113
Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar
Katalogové číslo: 170105 Cena: 399 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 113

Publikace svazek 114
Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (druhé, aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček
Katalogové číslo: 170106 Cena: 303 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 114

Publikace svazek 115
Zřizování a rekonstrukce elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách) a v panelových domech - autor Ing. Karel Dvořáček
Katalogové číslo: 170107 Cena: 330 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 115

Publikace svazek 116
Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - druhé, aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž
Katalogové číslo: 170108 Cena: 396 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 116

Publikace svazek 117
Proudové chrániče a obloukové ochrany - autor Ing. František Štěpán
Katalogové číslo: 170109 Cena: 396 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 117

Publikace svazek 118
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů - čtvrté - aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž
Katalogové číslo: 170110 Cena: 407 Kč
Vydána: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 118

Publikace svazek 119
Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné od 1. 7. 2022) - první vydání - autor Mgr. Radek Roušar
Katalogové číslo: 170111 Cena: 330 Kč
Vydána: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Publikace svazek 119

Sborník ČSN - Fluidní popely
Sborník českých technických norem Fluidní popely a fluidní popílky pro stavební účely
Katalogové číslo: 591181 Cena: 673 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Sborník ČSN - Fluidní popely

Sborník ČSN - Popílky pro stavební účely
Sborník českých technických norem Popílky pro stavební účely
Katalogové číslo: 591180 Cena: 572 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Sborník ČSN - Popílky pro stavební účely

Sborník ČSN - Stavba vozovek
Sborník českých technických norem Stavba vozovek
Katalogové číslo: 591179 Cena: 973 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Sborník ČSN - Stavba vozovek

Seznam
Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství
Katalogové číslo: 165066 Cena: 124 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam

Seznam norem - třída 1
Tištěný seznam norem - třída 1 - Obecná třída
Katalogové číslo: 190500 Cena: 100 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 1

Seznam norem - třída 10
Tištěný seznam norem - třída 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
Katalogové číslo: 190509 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 10

Seznam norem - třída 11
Tištěný seznam norem - třída 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení
Katalogové číslo: 190510 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 11

Seznam norem - třída 12
Tištěný seznam norem - třída 12 - Vzduchotechnická zařízení
Katalogové číslo: 190511 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 12

Seznam norem - třída 13
Tištěný seznam norem - třída 13 - Armatury a potrubí
Katalogové číslo: 190512 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 13

Seznam norem - třída 14
Tištěný seznam norem - třída 14 - Chladicí technika
Katalogové číslo: 190513 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 14

Seznam norem - třída 15
Tištěný seznam norem - třída 15 - Výrobky z plechu a drátu
Katalogové číslo: 190514 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 15

Seznam norem - třída 16
Tištěný seznam norem - třída 16 - Výrobky z plechu a drátu
Katalogové číslo: 190515 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 16

Seznam norem - třída 17
Tištěný seznam norem - třída 17 - Jemná mechanika
Katalogové číslo: 190516 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 17

Seznam norem - třída 18
Tištěný seznam norem - třída 18 - Průmyslová automatizace
Katalogové číslo: 190517 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 18

Seznam norem - třída 19
Tištěný seznam norem - třída 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
Katalogové číslo: 190518 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 19

Seznam norem - třída 2
Tištěný seznam norem - třída 2 - Strojní součásti
Katalogové číslo: 190501 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 2

Seznam norem - třída 20
Tištěný seznam norem - třída 20 - Obráběcí stroje na kovy
Katalogové číslo: 190519 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 20

Seznam norem - třída 21
Tištěný seznam norem - třída 21 - Tvářecí stroje
Katalogové číslo: 190520 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 21

Seznam norem - třída 22
Tištěný seznam norem - třída 22 - Nástroje
Katalogové číslo: 190521 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 22

Seznam norem - třída 23
Tištěný seznam norem - třída 23 - Nářadí
Katalogové číslo: 190522 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 23

Seznam norem - třída 24
Tištěný seznam norem - třída 24 - Upínací nářadí
Katalogové číslo: 190523 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 24

Seznam norem - třída 25
Tištěný seznam norem - třída 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
Katalogové číslo: 190524 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 25

Seznam norem - třída 26
Tištěný seznam norem - třída 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
Katalogové číslo: 190525 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 26

Seznam norem - třída 27
Tištěný seznam norem - třída 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
Katalogové číslo: 190526 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 27

Seznam norem - třída 28
Tištěný seznam norem - třída 28 - Kolejová vozidla
Katalogové číslo: 190527 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 28

Seznam norem - třída 3
Tištěný seznam norem - třída 3 - Strojní součásti - Koroze a ochrana materiálu
Katalogové číslo: 190502 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 3

Seznam norem - třída 30
Tištěný seznam norem - třída 30 - Silniční vozidla
Katalogové číslo: 190528 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 30

Seznam norem - třída 31
Tištěný seznam norem - třída 31 - Letectví a kosmonautika
Katalogové číslo: 190529 Cena: 160 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 31

Seznam norem - třída 32
Tištěný seznam norem - třída 32 - Lodě a plovoucí zařízení
Katalogové číslo: 190530 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 32

Seznam norem - třída 33
Tištěný seznam norem - třída 33 - Elektrotechnika - Elektrotechnické předpisy
Katalogové číslo: 190531 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 33

Seznam norem - třída 34
Tištěný seznam norem - třída 34 - Elektrotechnika
Katalogové číslo: 190532 Cena: 150 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 34

Seznam norem - třída 35
Tištěný seznam norem - třída 35 - Elektrotechnika
Katalogové číslo: 190533 Cena: 160 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 35

Seznam norem - třída 36
Tištěný seznam norem - třída 36 - Elektrotechnika
Katalogové číslo: 190534 Cena: 160 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 36

Seznam norem - třída 37
Tištěný seznam norem - třída 37 - Elektrotechnika - Energetika
Katalogové číslo: 190535 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 37

Seznam norem - třída 38
Tištěný seznam norem - třída 38 - Energetika - Požární bezpečnost
Katalogové číslo: 190536 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 38

Seznam norem - třída 39
Tištěný seznam norem - třída 39 - Zbraně pro civilní potřebu
Katalogové číslo: 190537 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 39

Seznam norem - třída 4
Tištěný seznam norem - třída 4 - Slévárenství
Katalogové číslo: 190503 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 4

Seznam norem - třída 40
Tištěný seznam norem - třída 40 - Jaderná technika
Katalogové číslo: 190538 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 40

Seznam norem - třída 41
Tištěný seznam norem - třída 41 - Hutnictví - Materiálové listy ocelí
Katalogové číslo: 190539 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 41

Seznam norem - třída 42
Tištěný seznam norem - třída 42 - Hutnictví
Katalogové číslo: 190540 Cena: 160 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 42

Seznam norem - třída 43
Tištěný seznam norem - třída 43 - Hutnictví - Strojní zařízení
Katalogové číslo: 190541 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 43

Seznam norem - třída 44
Tištěný seznam norem - třída 44 - Hornictví
Katalogové číslo: 190542 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 44

Seznam norem - třída 45
Tištěný seznam norem - třída 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty
Katalogové číslo: 190543 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 45

Seznam norem - třída 46
Tištěný seznam norem - třída 46 - Zemědělství
Katalogové číslo: 190544 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 46

Seznam norem - třída 47
Tištěný seznam norem - třída 47 - Zemědělské a lesnické stroje
Katalogové číslo: 190545 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 47

Seznam norem - třída 48
Tištěný seznam norem - třída 48 - Lesnictví
Katalogové číslo: 190546 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 48

Seznam norem - třída 49
Tištěný seznam norem - třída 49 - Průmysl dřevozpracující
Katalogové číslo: 190547 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 49

Seznam norem - třída 5
Tištěný seznam norem - třída 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
Katalogové číslo: 190504 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 5

Seznam norem - třída 50
Tištěný seznam norem - třída 50 - Průmysl papírenský
Katalogové číslo: 190548 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 50

Seznam norem - třída 51
Tištěný seznam norem - třída 51 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu
Katalogové číslo: 190549 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 51

Seznam norem - třída 56
Tištěný seznam norem - třída 56 - Výrobky potravinářského průmyslu
Katalogové číslo: 190551 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 56

Seznam norem - třída 57
Tištěný seznam norem - třída 57 - Výrobky potravinářského průmyslu
Katalogové číslo: 190552 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 57

Seznam norem - třída 58
Tištěný seznam norem - třída 58 - Výrobky potravinářského průmyslu
Katalogové číslo: 190553 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 58

Seznam norem - třída 6
Tištěný seznam norem - třída 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
Katalogové číslo: 190505 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 6

Seznam norem - třída 62
Tištěný seznam norem - třída 62 - Průmysl gumárenský, pryž
Katalogové číslo: 190554 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 62

Seznam norem - třída 63
Tištěný seznam norem - třída 63 - Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
Katalogové číslo: 190555 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 63

Seznam norem - třída 64
Tištěný seznam norem - třída 64 - Plasty
Katalogové číslo: 190556 Cena: 90 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 64

Seznam norem - třída 65
Tištěný seznam norem - třída 65 - Výrobky chemického průmyslu
Katalogové číslo: 190557 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 65

Seznam norem - třída 66
Tištěný seznam norem - třída 66 - Výrobky chemického průmyslu
Katalogové číslo: 190558 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 66

Seznam norem - třída 67
Tištěný seznam norem - třída 67 - Výrobky chemického průmyslu
Katalogové číslo: 190559 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 67

Seznam norem - třída 68
Tištěný seznam norem - třída 68 - Výrobky chemického průmyslu
Katalogové číslo: 190560 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 68

Seznam norem - třída 69
Tištěný seznam norem - třída 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu
Katalogové číslo: 190561 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 69

Seznam norem - třída 7
Tištěný seznam norem - třída 7 - Kotle
Katalogové číslo: 190506 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 7

Seznam norem - třída 70
Tištěný seznam norem - třída 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin
Katalogové číslo: 190562 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 70

Seznam norem - třída 71
Tištěný seznam norem - třída 71 - Sklo a tavené horniny - Materiálové listy a výrobní zařízení
Katalogové číslo: 190563 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 71

Seznam norem - třída 72
Tištěný seznam norem - třída 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky
Katalogové číslo: 190564 Cena: 90 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 72

Seznam norem - třída 73
Tištěný seznam norem - třída 73 - Navrhování a provádění staveb
Katalogové číslo: 190565 Cena: 150 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 73

Seznam norem - třída 74
Tištěný seznam norem - třída 74 - Části staveb
Katalogové číslo: 190566 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 74

Seznam norem - třída 75
Tištěný seznam norem - třída 75 - Vodní hospodářství
Katalogové číslo: 190567 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 75

Seznam norem - třída 76
Tištěný seznam norem - třída 76 - Služby
Katalogové číslo: 190568 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 76

Seznam norem - třída 77
Tištěný seznam norem - třída 77 - Obaly a obalová technika
Katalogové číslo: 190569 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 77

Seznam norem - třída 79
Tištěný seznam norem - třída 79 - Průmysl kožedělný
Katalogové číslo: 190570 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 79

Seznam norem - třída 8
Tištěný seznam norem - třída 8 - Turbíny
Katalogové číslo: 190507 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 8

Seznam norem - třída 80
Tištěný seznam norem - třída 80 - Textilní suroviny a výrobky
Katalogové číslo: 190571 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 80

Seznam norem - třída 81
Tištěný seznam norem - třída 81 - Strojní zařízení textilního průmyslu
Katalogové číslo: 190572 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 81

Seznam norem - třída 82
Tištěný seznam norem - třída 82 - Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
Katalogové číslo: 190573 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 82

Seznam norem - třída 83
Tištěný seznam norem - třída 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
Katalogové číslo: 190574 Cena: 90 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 83

Seznam norem - třída 84
Tištěný seznam norem - třída 84 - Zdravotnictví
Katalogové číslo: 190575 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 84

Seznam norem - třída 85
Tištěný seznam norem - třída 85 - Zdravotnictví
Katalogové číslo: 190576 Cena: 60 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 85

Seznam norem - třída 87
Tištěný seznam norem - třída 87 - Telekomunikace
Katalogové číslo: 190578 Cena: 510 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 87

Seznam norem - třída 88
Tištěný seznam norem - třída 88 - Průmysl polygrafický
Katalogové číslo: 190579 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 88

Seznam norem - třída 9
Tištěný seznam norem - třída 9 - Spalovací motory pístové
Katalogové číslo: 190508 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 9

Seznam norem - třída 90
Tištěný seznam norem - třída 90 - Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
Katalogové číslo: 190580 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 90

Seznam norem - třída 91
Tištěný seznam norem - třída 91 - Vnitřní zařízení
Katalogové číslo: 190581 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 91

Seznam norem - třída 93
Tištěný seznam norem - třída 93 - Výstrojné zboží
Katalogové číslo: 190582 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 93

Seznam norem - třída 94
Tištěný seznam norem - třída 94 - Výstrojné zboží
Katalogové číslo: 190583 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 94

Seznam norem - třída 97
Tištěný seznam norem - třída 97 - Výměna dat
Katalogové číslo: 190584 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 97

Seznam norem - třída 98
Tištěný seznam norem - třída 98 - Zdravotnická informatika
Katalogové číslo: 190585 Cena: 30 Kč
 
zobrazit podrobnosti nebo objednat Seznam norem - třída 98