Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Seznam tříd technických norem

1 Obecná třída
2 Strojní součásti
3 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu
4 Slévárenství
5 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
6 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
7 Kotle
8 Turbíny
9 Spalovací motory pístové
10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
11 Čerpadla, hydraulická zařízení
12 Vzduchotechnická zařízení
13 Armatury a potrubí
14 Chladicí technika
15 Výrobky z plechu a drátu
16 Výrobky z plechu a drátu
17 Jemná mechanika
18 Průmyslová automatizace
19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
20 Obráběcí stroje na kovy
21 Tvářecí stroje
22 Nástroje
23 Nářadí
24 Upínací nářadí
25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
28 Kolejová vozidla
29 Kolejová vozidla
30 Silniční vozidla
31 Letectví a kosmonautika
32 Lodě a plovoucí zařízení
33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
34 Elektrotechnika
35 Elektrotechnika
36 Elektrotechnika
37 Elektrotechnika - energetika
38 Energetika - požární bezpečnost
39 Zbraně pro civilní potřebu
40 Jaderná technika
41 Hutnictví - materiálové listy ocelí
42 Hutnictví
43 Hutnictví - strojní zařízení
44 Hornictví
45 Hlubinné vrtání a těžba nafty
46 Zemědělství
47 Zemědělské a lesnické stroje
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
50 Průmysl papírenský
51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
53 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
56 Výrobky potravinářského průmyslu
57 Výrobky potravinářského průmyslu
58 Výrobky potravinářského průmyslu
62 Průmysl gumárenský, pryž
63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
64 Plasty
65 Výrobky chemického průmyslu
66 Výrobky chemického průmyslu
67 Výrobky chemického průmyslu
68 Výrobky chemického průmyslu
69 Strojní zařízení chemického průmyslu
70 Výrobky ze skla a tavených hornin
71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení
72 Stavební suroviny, materiály a výrobky
73 Navrhování a provádění staveb
74 Části staveb
75 Vodní hospodářství
76 Služby
77 Obaly a obalová technika
79 Průmysl kožedělný
80 Textilní suroviny a výrobky
81 Strojní zařízení textilního průmyslu
82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
84 Zdravotnictví
85 Zdravotnictví
86 Zdravotnictví
87 Telekomunikace
88 Průmysl polygrafický
89 Hudební nástroje
90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
91 Vnitřní zařízení
93 Výstrojné zboží
94 Výstrojné zboží
95 Výstrojné zboží
96 Kulturní dědictví
97 Výměna dat
98 Zdravotnická informatika
99 Metrologie