Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 34 - Elektrotechnika

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3403 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení (1)

3404 Elektrické spoje a svorky (1)

3408 Ultrazvuková zařízení a hydrofony (8)

3410 Obyčejná elektrická zařízení (1)

3413 Zvláštní elektrická zařízení (27)

3414 Elektrická zařízení v dolech (1)

3415 Elektrická dopravní a trakční zařízení (63)

3416 Elektrická zařízení v těžkých provozech (2)

3417 Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami (1)

3420 Ochrana sdělovacích zařízení před rušením (1)

3421 Elektrická nadzemní sdělovací vedení (1)

3423 Vnitřní sdělovací rozvody (1)

3426 Železniční zabezpečovací zařízení (20)

3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení (32)

3430 Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách (2)

3431 Práce na elektrických zařízeních a vedeních (4)

3432 Obsluha točivých strojů a transformátorů (2)

3433 Návody k obsluze a rozmrazování potrubí (1)

3438 Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů (6)

3446 Fotovoltaické systémy (1)

3451 Terminologie v elektrotechnice (3)

3456 Zkoušení a měření (68)

3457 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí (71)

3458 Magnetické součástky a měření (42)

3462 Izolační soustavy (8)

3463 Keramické a skleněné izolační materiály (3)

3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů (64)

3465 Elektroizolační materiály (141)

3466 Slídové výrobky pro elektrotechniku (11)

3467 Elektroizolační kapaliny (41)

3470 Zkoušení vodičů a kabelů (82)

3471 Vodiče a kabely v podmínkách požáru (33)

3472 Jádra kabelů (1)

3473 Vodiče pro vinutí (88)

3474 Silové vodiče (40)

3475 Šňůry a vodiče pro zvláštní účely (14)

3476 Silové kabely (145)

3477 Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely (44)

3478 Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely (106)

3479 Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely (27)

3480 Izolátory, všeobecně (17)

3481 Izolátory vn, vvn a zvláštní (23)

3483 Zvláštní stožáry (1)

3487 Armatury venkovních vedení (2)

3492 Armatury trakčních a trolejových vedení (1)

3493 Armatury trolejových vedení (1)