Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3464 - Zkoušky elektroizolačních materiálů

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN 60212 (346401)
Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů
Katalogové číslo: 89118 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60212

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie
Katalogové číslo: 94991 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60544-1 ed. 2

ČSN EN 60544-2 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky
Katalogové číslo: 92565 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60544-2

ČSN EN 60544-4 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích
Katalogové číslo: 70285 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60544-4

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu
Katalogové číslo: 91241 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60544-5 ed. 2

ČSN EN IEC 60544-5 ed. 3 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu
Katalogové číslo: 515751 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60544-5 ed. 3

ČSN EN 61251 (346412)
Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti
Katalogové číslo: 99565 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61251

ČSN EN IEC 60370 (346415)
Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu
Katalogové číslo: 505296 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60370

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky
Katalogové číslo: 94269 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-1 ed. 2

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek
Katalogové číslo: 75626 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-2

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti
Katalogové číslo: 77702 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
Změny a opravy: Z1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-3 ed. 2

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece
Katalogové číslo: 76949 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-4-1

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C
Katalogové číslo: 62438 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-4-2

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece
Katalogové číslo: 61664 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-4-3

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu
Katalogové číslo: 82445 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.10t, Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-5 ed. 2

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů
Katalogové číslo: 78058 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-6 ed. 2

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů
Katalogové číslo: 94271 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60216-8

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti
Katalogové číslo: 513819 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3

ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu
Katalogové číslo: 516827 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3

ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů
Katalogové číslo: 516825 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3

ČSN EN 60343 (346423)
Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)
Katalogové číslo: 18571 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60343

ČSN EN 61302 (346426)
Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola
Katalogové číslo: 21372 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61302

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj
Katalogové číslo: 99631 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
Změny a opravy: A1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-2-1 ed. 2

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje
Katalogové číslo: 501627 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-2-3 ed. 2

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah
Katalogové číslo: 71469 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.13t, A1 1.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-4-1

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky
Katalogové číslo: 99062 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-4-6

ČSN EN 61340-4-7 (346440)
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace
Katalogové číslo: 503028 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-4-7

ČSN EN 61340-4-8 (346440)
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky
Katalogové číslo: 98202 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-4-8

ČSN EN 61340-4-9 (346440)
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy
Katalogové číslo: 501440 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-4-9

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 501630 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-5-1 ed. 3

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje
Katalogové číslo: 99871 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
Změny a opravy: Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61340-5-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv
Katalogové číslo: 505782 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)
Katalogové číslo: 505828 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou
Katalogové číslo: 505886 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2

ČSN EN IEC 61340-5-3 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje
Katalogové číslo: 515664 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61340-5-3 ed. 3

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440)
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení
Katalogové číslo: 507740 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61340-6-1

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření
Katalogové číslo: 92521 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t, A1 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC/TR 61340-1

ČSN EN 62631-3-2 (346452)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita
Katalogové číslo: 500028 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62631-3-2

ČSN EN 62631-1 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 90088 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62631-1

ČSN EN 62631-3-1 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody
Katalogové číslo: 500510 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62631-3-1

ČSN EN 62631-3-3 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor
Katalogové číslo: 500029 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62631-3-3

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody
Katalogové číslo: 505168 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62631-2-1

ČSN EN IEC 62631-2-2 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-2: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz), střídavé metody
Katalogové číslo: 515483 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62631-2-2

ČSN EN IEC 62631-3-1 ed. 2 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody
Katalogové číslo: 517079 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62631-3-1 ed. 2

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky
Katalogové číslo: 504937 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62631-3-11

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462)
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 507861 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62631-3-4

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech
Katalogové číslo: 94420 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60243-1 ed. 2

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím
Katalogové číslo: 95703 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60243-2 ed. 2

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)
Katalogové číslo: 95705 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60243-3 ed. 2

ČSN IEC 589 (346464)
Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí
Katalogové číslo: 26557 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 589

ČSN EN IEC 60112 ed. 2 (346468)
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům
Katalogové číslo: 512864 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60112 ed. 2

ČSN EN 61621 (346471)
Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízkého proudu
Katalogové číslo: 53620 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61621

ČSN EN 60587 (346472)
Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi
Katalogové číslo: 80307 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
Změny a opravy: Z1 11.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60587

ČSN EN IEC 60587 ed. 2 (346472)
Elektroizolační materiály používané ve ztížených podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi
Katalogové číslo: 515485 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60587 ed. 2

ČSN EN 61234-1 (346475)
Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie
Katalogové číslo: 18683 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61234-1

ČSN EN 61234-2 (346475)
Elektroizolační materiály - Metody zkoušení hydrolytické stability - Část 2: Tvářené reaktoplasty
Katalogové číslo: 53937 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61234-2

ČSN EN 60450 (346480)
Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů
Katalogové číslo: 71878 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
Změny a opravy: A1 1.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60450

ČSN EN 60426 (346491)
Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek
Katalogové číslo: 79612 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60426

ČSN EN 61033 (346492)
Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič
Katalogové číslo: 78554 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61033