Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3467 - Elektroizolační kapaliny

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN 61039 (346700)
Klasifikace izolačních kapalin
Katalogové číslo: 83529 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61039

ČSN EN 60475 (346702)
Metodika vzorkování kapalných dielektrik
Katalogové číslo: 90872 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60475

ČSN EN IEC 60475 ed. 2 (346702)
Metoda vzorkování izolačních kapalin
Katalogové číslo: 516648 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60475 ed. 2

ČSN EN 61619 (346705)
Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie
Katalogové číslo: 54432 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61619

ČSN EN 60814 (346706)
Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera
Katalogové číslo: 54983 Cena: 340 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60814

ČSN EN 62021-1 (346707)
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace
Katalogové číslo: 70427 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62021-1

ČSN EN 62021-2 (346707)
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace
Katalogové číslo: 80809 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62021-2

ČSN EN 62021-3 (346707)
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje
Katalogové číslo: 96992 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62021-3

ČSN EN 62535 (346708)
Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji
Katalogové číslo: 84043 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62535

ČSN EN 62697-1 (346709)
Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS)
Katalogové číslo: 92925 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62697-1

ČSN EN 61144 (346710)
Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin
Katalogové číslo: 19152 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61144

ČSN EN IEC 61125 ed. 2 (346711)
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro oxidační stabilitu - Zkušební metody pro hodnocení oxidační stability izolačních kapalin v dodaném stavu
Katalogové číslo: 505848 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61125 ed. 2

ČSN EN 61198 (346712)
Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin
Katalogové číslo: 21051 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61198

ČSN IEC 628 (346713)
Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci
Katalogové číslo: 26596 Cena: 350 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 628

ČSN EN 61065 (346714)
Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí
Katalogové číslo: 26613 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61065

ČSN EN 61197 (346715)
Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken
Katalogové číslo: 41291 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61197

ČSN EN 60156 (346716)
Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 41994 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60156

ČSN EN 61620 (346717)
Izolační kapaliny - Stanovení dielektrických ztrát měřením konduktance a kapacitance - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 55819 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61620

ČSN EN 61868 (346718)
Izolační kapaliny - Stanovení kinematické viskozity při velmi nízkých teplotách
Katalogové číslo: 56095 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61868

ČSN EN 60247 (346719)
Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan δ) a rezistivity při stejnosměrném napětí
Katalogové číslo: 71962 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60247

ČSN EN 60970 (346720)
Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic
Katalogové číslo: 80950 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60970

ČSN EN IEC 62961 (346721)
Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody
Katalogové číslo: 507699 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62961

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724)
Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních
Katalogové číslo: 509101 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60480 ed. 2

ČSN EN 60567 ed. 3 (346725)
Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod
Katalogové číslo: 90867 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60567 ed. 3

ČSN EN 60599 ed. 2 (346726)
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů
Katalogové číslo: 500106 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60599 ed. 2

ČSN EN IEC 60599 ed. 3 (346726)
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů
Katalogové číslo: 516472 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60599 ed. 3

ČSN EN 60836 ed. 2 (346731)
Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely
Katalogové číslo: 99496 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60836 ed. 2

ČSN EN 61099 ed. 2 (346732)
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých syntetických organických esterů pro elektrotechnické účely
Katalogové číslo: 88293 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61099 ed. 2

ČSN EN 60867 (346733)
Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků
Katalogové číslo: 20637 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
Změny a opravy: Z1 6.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60867

ČSN EN IEC 60867 ed. 2 (346733)
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků
Katalogové číslo: 516689 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60867 ed. 2

ČSN EN 61203 (346734)
Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení
Katalogové číslo: 26612 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61203

ČSN EN 60465 (346735)
Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely
Katalogové číslo: 20470 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60465

ČSN IEC 963 (346737)
Specifikace nepoužitých polybutenů
Katalogové číslo: 52583 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 963

ČSN EN IEC 60296 ed. 3 (346738)
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení
Katalogové číslo: 511713 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60296 ed. 3

ČSN EN 60422 ed. 2 (346739)
Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu
Katalogové číslo: 93735 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60422 ed. 2

ČSN EN IEC 60376 ed. 2 (346740)
Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních
Katalogové číslo: 506729 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60376 ed. 2

ČSN EN 61181 ed. 2 (346750)
Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce
Katalogové číslo: 79662 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
Změny a opravy: A1 11.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61181 ed. 2

ČSN IEC 590 (346755)
Stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v nových minerálních izolačních olejích
Katalogové číslo: 62196 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 590

ČSN EN 60666 (346756)
Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích
Katalogové číslo: 87586 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60666

ČSN EN 62770 (346760)
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení
Katalogové číslo: 95635 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62770

ČSN EN IEC 63012 (346761)
Izolační kapaliny - Nepoužité modifikované nebo směsné estery pro aplikace v elektrotechnice
Katalogové číslo: 509103 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 63012

ČSN EN 50353 (346770)
Izolační oleje - Stanovení kontaminace vlákny metodou počítání s použitím mikroskopu
Katalogové číslo: 64762 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50353

ČSN EN 50375 (346771)
Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej
Katalogové číslo: 66637 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50375