Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3479 - Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN IEC 261 (347901)
Tlaková zkouška těsnosti trubic a příslušenství vlnovodu
Katalogové číslo: 50913 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 261

ČSN EN 60153-1 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody
Katalogové číslo: 501394 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60153-1

ČSN EN 60153-2 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 501393 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60153-2

ČSN EN 60153-4 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů
Katalogové číslo: 503832 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60153-4

ČSN EN IEC 60153-4 ed. 2 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů
Katalogové číslo: 516027 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60153-4 ed. 2

ČSN IEC 153-3 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 3: Specifikace plochých pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 50084 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 153-3

ČSN IEC 153-6 +A1 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 6: Specifikace středně plochých pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 50086 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 153-6 +A1

ČSN IEC 153-7 (347910)
Kovové neizolované vlnovody - Část 7: Specifikace čtvercových vlnovodů
Katalogové číslo: 50087 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 153-7

ČSN EN 60154-2 ed. 2 (347911)
Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 502195 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60154-2 ed. 2

ČSN EN 60154-4 (347911)
Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů
Katalogové číslo: 503113 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60154-4

ČSN IEC 154-3 (347911)
Příruby pro vlnovody - Část 3: Specifikace přírub plochých pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 50089 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 154-3

ČSN IEC 154-6 (347911)
Příruby pro vlnovody - Část 6: Specifikace přírub středně plochých pravoúhlých vlnovodů
Katalogové číslo: 50091 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 154-6

ČSN IEC 154-7 (347911)
Příruby pro vlnovody - Část 7: Specifikace přírub čtvercových vlnovodů
Katalogové číslo: 50092 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 154-7

ČSN EN 61580-1 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 1: Polarizační přeslech a natáčení polarizační roviny
Katalogové číslo: 50358 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-1

ČSN EN 61580-2 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 2: Úroveň intermodulačních produktů
Katalogové číslo: 50359 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-2

ČSN EN 61580-3 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 3: Variace skupinového zpoždění
Katalogové číslo: 53255 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-3

ČSN EN 61580-4 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras
Katalogové číslo: 54091 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-4

ČSN EN 61580-6 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách
Katalogové číslo: 52986 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-6

ČSN EN 61580-7 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 7: Grafická metody určení jakosti provedení vlnovodů
Katalogové číslo: 50360 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-7

ČSN EN 61580-8 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 8: Prosakování výkonu z vlnovodů
Katalogové číslo: 50361 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-8

ČSN EN 61580-9 (347920)
Metody měření vlnovodů - Část 9: Koeficienty odrazu na vlnovodových rozhraních
Katalogové číslo: 50362 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61580-9

ČSN EN 60154-1 (347984)
Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 501687 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60154-1