Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3470 - Zkoušení vodičů a kabelů

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002)
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích
Katalogové číslo: 508517 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61238-1-1

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002)
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích
Katalogové číslo: 508516 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61238-1-2

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002)
Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) až 36 kV (Uₘ = 42 kV) na neizolovaných vodičích
Katalogové číslo: 508514 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: A11 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61238-1-3

ČSN EN 60885-3 ed. 2 (347003)
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů
Katalogové číslo: 99258 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60885-3 ed. 2

ČSN EN 62153-1-1 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)
Katalogové číslo: 70991 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62153-1-1

ČSN EN 62153-4-2 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek
Katalogové číslo: 70990 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62153-4-2

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek
Katalogové číslo: 500676 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
Změny a opravy: A1 12.18t, Z1 5.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62153-4-7 ed. 2

ČSN EN IEC 62153-4-15 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-15: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu s triaxiálními články
Katalogové číslo: 513710 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62153-4-15

ČSN EN IEC 62153-4-16 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Rozšíření kmitočtového rozsahu k vyšším frekvencím pro přenosovou impedanci a na nižší frekvence pro měření útlumu stínění pomocí triaxiální sestavy
Katalogové číslo: 513934 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62153-4-16

ČSN EN IEC 62153-4-5 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-5: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda absorpčních svorek
Katalogové číslo: 513933 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62153-4-5

ČSN EN IEC 62153-4-7 ed. 3 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů a jiných pasivních komponentů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav - Triaxiální metoda koncentrických trubek
Katalogové číslo: 514643 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62153-4-7 ed. 3

ČSN EN IEC 60230 ed. 2 (347004)
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství
Katalogové číslo: 504938 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
Změny a opravy: A1 7.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60230 ed. 2

ČSN EN 50483-1 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 83363 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-1

ČSN EN 50483-2 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení
Katalogové číslo: 83368 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-2

ČSN EN 50483-3 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem
Katalogové číslo: 83367 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-3

ČSN EN 50483-4 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky
Katalogové číslo: 83366 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-4

ČSN EN 50483-5 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí
Katalogové číslo: 83365 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-5

ČSN EN 50483-6 (347005)
Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení
Katalogové číslo: 83364 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50483-6

ČSN EN 61442 (347005)
Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do 36 kV (Uₘ = 42 kV)
Katalogové číslo: 74553 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61442

ČSN 34 7006 ed. 3 (347006)
Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací
Katalogové číslo: 509594 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7006 ed. 3

ČSN 34 7007 ed. 2 (347007)
Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací
Katalogové číslo: 76235 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Z1 7.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7007 ed. 2

ČSN 34 7010-82 ed. 2 (347010)
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody
Katalogové číslo: 511257 Cena: 770 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7010-82 ed. 2

ČSN EN 60811-100 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně
Katalogové číslo: 91933 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-100

ČSN EN 60811-201 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace
Katalogové číslo: 91944 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-201

ČSN EN 60811-202 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště
Katalogové číslo: 91945 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-202

ČSN EN 60811-203 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů
Katalogové číslo: 91946 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-203

ČSN EN 60811-301 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C
Katalogové číslo: 91947 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-301

ČSN EN 60811-302 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C
Katalogové číslo: 91948 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-302

ČSN EN 60811-401 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci
Katalogové číslo: 91949 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-401

ČSN EN 60811-402 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou
Katalogové číslo: 91950 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-402

ČSN EN 60811-403 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu
Katalogové číslo: 91951 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-403

ČSN EN 60811-404 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje
Katalogové číslo: 91952 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-404

ČSN EN 60811-405 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC
Katalogové číslo: 91953 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-405

ČSN EN 60811-406 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání
Katalogové číslo: 91954 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-406

ČSN EN 60811-407 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí
Katalogové číslo: 91955 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-407

ČSN EN 60811-408 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí
Katalogové číslo: 91956 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-408

ČSN EN 60811-409 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí
Katalogové číslo: 91957 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-409

ČSN EN 60811-410 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace
Katalogové číslo: 91958 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-410

ČSN EN 60811-411 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě
Katalogové číslo: 91959 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-411

ČSN EN 60811-412 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě
Katalogové číslo: 91960 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-412

ČSN EN 60811-501 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí
Katalogové číslo: 91961 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-501

ČSN EN 60811-502 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace
Katalogové číslo: 91962 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-502

ČSN EN 60811-503 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště
Katalogové číslo: 91963 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-503

ČSN EN 60811-504 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě
Katalogové číslo: 91964 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-504

ČSN EN 60811-505 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě
Katalogové číslo: 91965 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-505

ČSN EN 60811-506 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě
Katalogové číslo: 91966 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-506

ČSN EN 60811-507 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 91967 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-507

ČSN EN 60811-508 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť
Katalogové číslo: 91968 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-508

ČSN EN 60811-509 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)
Katalogové číslo: 91969 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-509

ČSN EN 60811-510 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu
Katalogové číslo: 91970 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-510

ČSN EN 60811-511 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí
Katalogové číslo: 91971 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: A1 3.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-511

ČSN EN 60811-512 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě
Katalogové číslo: 91972 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-512

ČSN EN 60811-513 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování
Katalogové číslo: 91973 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-513

ČSN EN 60811-601 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí
Katalogové číslo: 91974 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-601

ČSN EN 60811-602 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích
Katalogové číslo: 91975 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-602

ČSN EN 60811-603 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí
Katalogové číslo: 91976 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-603

ČSN EN 60811-604 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích
Katalogové číslo: 91977 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-604

ČSN EN 60811-605 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích
Katalogové číslo: 91978 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-605

ČSN EN 60811-606 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty
Katalogové číslo: 91979 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-606

ČSN EN 60811-607 (347010)
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu
Katalogové číslo: 91980 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60811-607

ČSN EN 60229 (347011)
Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí
Katalogové číslo: 82810 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60229

ČSN EN 50620 (347012)
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla
Katalogové číslo: 503568 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
Změny a opravy: A1 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50620

ČSN IEC 60840 (347012)
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky
Katalogové číslo: 511169 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60840

ČSN EN 50363-0 ed. 2 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod
Katalogové číslo: 90012 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-0 ed. 2

ČSN EN 50363-1 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 1: Zesítěné elastomerové izolační směsi
Katalogové číslo: 76233 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-1

ČSN EN 50363-10-1 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)
Katalogové číslo: 76548 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-10-1

ČSN EN 50363-10-2 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-2: Smíšené plášťové směsi - Termoplastický polyuretan
Katalogové číslo: 76547 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-10-2

ČSN EN 50363-2-1 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi
Katalogové číslo: 76539 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: A1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-2-1

ČSN EN 50363-2-2 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-2: Zesítěné elastomerové povrchové směsi
Katalogové číslo: 76538 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-2-2

ČSN EN 50363-3 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi
Katalogové číslo: 76546 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: A1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-3

ČSN EN 50363-4-1 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-1: PVC plášťové směsi
Katalogové číslo: 76545 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-4-1

ČSN EN 50363-4-2 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi
Katalogové číslo: 76544 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-4-2

ČSN EN 50363-5 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi
Katalogové číslo: 76543 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: A1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-5

ČSN EN 50363-6 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi
Katalogové číslo: 76553 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: A1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-6

ČSN EN 50363-7 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolační směsi
Katalogové číslo: 76552 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-7

ČSN EN 50363-8 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi
Katalogové číslo: 76551 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
Změny a opravy: A1 2.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-8

ČSN EN 50363-9-1 (347013)
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 9-1: Smíšené izolační směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)
Katalogové číslo: 76549 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50363-9-1

ČSN EN 50414 (347013)
Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů - Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým
Katalogové číslo: 77853 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50414

ČSN EN 61034-1 (347020)
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení
Katalogové číslo: 74841 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
Změny a opravy: A1 8.14t, A2 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61034-1

ČSN EN 61034-2 (347020)
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky
Katalogové číslo: 74840 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
Změny a opravy: A1 3.14t, A2 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61034-2

ČSN 34 7022 (347022)
Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Uₘ = 420 kV) včetně
Katalogové číslo: 54178 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7022

ČSN 34 7023 (347023)
Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně
Katalogové číslo: 54177 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7023

ČSN 34 7024 (347024)
Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně
Katalogové číslo: 53909 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 7024

ČSN IEC 949 (347025)
Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev
Katalogové číslo: 62636 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
Změny a opravy: A1 11.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 949

ČSN EN 62230 (347028)
Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím
Katalogové číslo: 80858 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
Změny a opravy: A1 8.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62230

ČSN IEC 62930 (347029)
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se jmenovitým napětím 1,5 kV DC
Katalogové číslo: 517813 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 62930