Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3465 - Elektroizolační materiály

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 71364 Cena: 125 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61086-1 ed. 2

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek
Katalogové číslo: 71377 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61086-2 ed. 2

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512)
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)
Katalogové číslo: 71363 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61086-3-1 ed. 2

ČSN EN IEC 60667-1 (346513)
Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky
Katalogové číslo: 510700 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60667-1

ČSN EN IEC 60667-2 (346513)
Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 510963 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60667-2

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513)
Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky
Katalogové číslo: 510533 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60667-3-1

ČSN EN 61212-1 ed. 2 (346520)
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 77500 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61212-1 ed. 2

ČSN EN 61212-2 ed. 2 (346520)
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek
Katalogové číslo: 78612 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61212-2 ed. 2

ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (346520)
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky
Katalogové číslo: 93854 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61212-3-1 ed. 3

ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (346520)
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky
Katalogové číslo: 93856 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61212-3-2 ed. 3

ČSN EN 61212-3-3 ed. 2 (346520)
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče
Katalogové číslo: 78252 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61212-3-3 ed. 2

ČSN EN 62011-1 (346521)
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 66843 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62011-1

ČSN EN 62011-2 (346521)
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 71695 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62011-2

ČSN EN 62011-3-1 (346521)
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu
Katalogové číslo: 70335 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62011-3-1

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525)
Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 78517 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61061-1 ed. 2

ČSN EN 61061-2 (346525)
Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 64662 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
Změny a opravy: A1 5.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61061-2

ČSN EN 61061-3-1 (346525)
Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Desky vyrobené z bukové dýhy
Katalogové číslo: 56518 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61061-3-1

ČSN EN 61061-3-2 (346525)
Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhy vyrobené z bukové dýhy
Katalogové číslo: 65122 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61061-3-2

ČSN IEC 394-1 (346531)
Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 50979 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 394-1

ČSN IEC 394-2 (346531)
Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 50839 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 394-2

ČSN EN 60454-1 (346542)
Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)
Katalogové číslo: 20175 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-1

ČSN EN 60454-2 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 80767 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-2 ed. 2

ČSN EN 60454-3-1 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Samolepicí pásky PVC
Katalogové číslo: 54657 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
Změny a opravy: A1 2.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-1

ČSN EN 60454-3-11 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem
Katalogové číslo: 80345 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-11 ed. 2

ČSN EN 60454-3-12 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie
Katalogové číslo: 76715 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-12 ed. 2

ČSN EN 60454-3-14 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 14: Samolepicí pásky z polytetrafluorethylenové fólie
Katalogové číslo: 64456 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-14

ČSN EN 60454-3-19 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů
Katalogové číslo: 69429 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-19

ČSN EN 60454-3-2 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem
Katalogové číslo: 76714 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-2 ed. 2

ČSN EN 60454-3-4 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem
Katalogové číslo: 80342 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-4 ed. 2

ČSN EN 60454-3-7 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Samolepicí pásky z polyimidové fólie
Katalogové číslo: 54651 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-7

ČSN EN 60454-3-8 ed. 2 (346542)
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem
Katalogové číslo: 76716 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60454-3-8 ed. 2

ČSN EN 61067-1 (346543)
Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 52914 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61067-1

ČSN EN 61067-2 (346543)
Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 52912 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61067-2

ČSN EN 61067-3-1 (346543)
Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3
Katalogové číslo: 26067 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-10-01 Účinnost: 1997-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61067-3-1

ČSN EN 61068-1 (346544)
Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 52913 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61068-1

ČSN EN 61068-2 (346544)
Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 52915 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61068-2

ČSN EN 61068-3-1 (346544)
Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech
Katalogové číslo: 21373 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61068-3-1

ČSN EN 60684-1 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 69808 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-1

ČSN EN 60684-2 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 90378 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-2 ed. 2

ČSN EN 60684-3-100 až 105 (346553)
Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 100 až 105: Vytlačované PVC trubičky
Katalogové číslo: 64763 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-100 až 105

ČSN EN 60684-3-116 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití
Katalogové číslo: 90079 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-116

ČSN EN 60684-3-121 až 124 (346553)
Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 121 až 124: Vytlačované silikonové trubičky
Katalogové číslo: 64764 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-121 až 124

ČSN EN 60684-3-136 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 136: Vytlačované fluorosilikonové trubičky - Všeobecné použití
Katalogové číslo: 54602 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-136

ČSN EN 60684-3-145 až 147 (346553)
Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 145 až 147: Vytlačované PTFE trubičky
Katalogové číslo: 64765 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-145 až 147

ČSN EN 60684-3-151 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 151: Vytlačovaný PVC/nitril kaučuk - Všeobecné použití
Katalogové číslo: 54371 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-151

ČSN EN 60684-3-165 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru
Katalogové číslo: 72179 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-165

ČSN EN 60684-3-205 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 205: Teplem smrštitelné trubičky z chlorovaného polyolefinu se zpomaleným hořením, jmenovitý poměr smrštění 1,7:1 a 2:1
Katalogové číslo: 89493 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-205

ČSN EN 60684-3-209 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni
Katalogové číslo: 87037 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-209 ed. 2

ČSN EN 60684-3-211 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1
Katalogové číslo: 79486 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-211 ed. 2

ČSN EN 60684-3-212 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky
Katalogové číslo: 76411 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-212 ed. 2

ČSN EN 60684-3-228 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1
Katalogové číslo: 72178 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-228 ed. 2

ČSN EN 60684-3-229 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1
Katalogové číslo: 68789 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-229

ČSN EN 60684-3-233 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1
Katalogové číslo: 76410 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-233 ed. 2

ČSN EN 60684-3-240 až 243 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE
Katalogové číslo: 66870 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-240 až 243

ČSN EN 60684-3-246 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 246: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou, bez přísady zpomalující hoření
Katalogové číslo: 79622 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-246 ed. 2

ČSN EN 60684-3-248 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1
Katalogové číslo: 79488 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-248

ČSN EN 60684-3-271 ed. 3 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, poměr smrštění 2:1
Katalogové číslo: 89495 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-271 ed. 3

ČSN EN 60684-3-281 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé
Katalogové číslo: 87829 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-281

ČSN EN 60684-3-282 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání
Katalogové číslo: 87828 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-282

ČSN EN 60684-3-284 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace
Katalogové číslo: 97612 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-284

ČSN EN 60684-3-285 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí
Katalogové číslo: 97613 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-285

ČSN EN 60684-3-300 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku
Katalogové číslo: 66868 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-300

ČSN EN 60684-3-320 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované
Katalogové číslo: 66867 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-320

ČSN EN 60684-3-340 až 342 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky
Katalogové číslo: 69340 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-340 až 342

ČSN EN 60684-3-343 až 345 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky
Katalogové číslo: 66866 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-343 až 345

ČSN EN 60684-3-400 až 402 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru
Katalogové číslo: 66869 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-400 až 402

ČSN EN 60684-3-403 až 405 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem
Katalogové číslo: 66782 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-403 až 405

ČSN EN 60684-3-406 až 408 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem
Katalogové číslo: 70237 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-406 až 408

ČSN EN 60684-3-409 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace pro jednotlivé typy trubiček - List 409: Sklotextilní ohebné trubičky s polyurethanovým (PUR) povlakem
Katalogové číslo: 60328 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-409

ČSN EN 60684-3-420 až 422 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem
Katalogové číslo: 66783 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60684-3-420 až 422

ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny
Katalogové číslo: 509822 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3

ČSN EN IEC 60684-3-216 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru
Katalogové číslo: 509814 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60684-3-216 ed. 2

ČSN EN IEC 60684-3-247 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny
Katalogové číslo: 509816 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60684-3-247 ed. 2

ČSN EN IEC 60684-3-280 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop
Katalogové číslo: 509818 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60684-3-280 ed. 2

ČSN EN IEC 60684-3-283 ed. 2 (346553)
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí
Katalogové číslo: 509820 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60684-3-283 ed. 2

ČSN EN IEC 62677-1 (346554)
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 504326 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62677-1

ČSN EN IEC 62677-2 (346554)
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 504325 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62677-2

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554)
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace
Katalogové číslo: 504935 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62677-3-101

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554)
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop
Katalogové číslo: 504934 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62677-3-102

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554)
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace
Katalogové číslo: 508382 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62677-3-103

ČSN EN 62329-1 (346557)
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 76981 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62329-1

ČSN EN 62329-2 (346557)
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek
Katalogové číslo: 78336 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62329-2

ČSN EN 62329-3-100 (346557)
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů
Katalogové číslo: 87072 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62329-3-100

ČSN EN 62329-3-101 (346557)
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru
Katalogové číslo: 87274 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62329-3-101

ČSN EN 62329-3-102 (346557)
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů
Katalogové číslo: 87271 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62329-3-102

ČSN EN 60554-2 (346560)
Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 66154 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60554-2

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560)
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)
Katalogové číslo: 18938 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-03-01 Účinnost: 1996-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 554-1 +A1

ČSN IEC 554-3-1 (346560)
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely
Katalogové číslo: 50923 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 554-3-1

ČSN EN 60641-1 ed. 2 (346564)
Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 81161 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-06-01 Účinnost: 2008-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60641-1 ed. 2

ČSN EN 60641-2 ed. 2 (346564)
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek
Katalogové číslo: 73446 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60641-2 ed. 2

ČSN EN 60641-3-1 ed. 2 (346564)
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1
Katalogové číslo: 83179 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60641-3-1 ed. 2

ČSN EN 60641-3-2 ed. 2 (346564)
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1
Katalogové číslo: 81970 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60641-3-2 ed. 2

ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565)
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 88199 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60763-1 ed. 2

ČSN EN 60763-2 ed. 2 (346565)
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 79648 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60763-2 ed. 2

ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565)
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2
Katalogové číslo: 88206 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60763-3-1 ed. 2

ČSN EN 61629-1 (346566)
Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 52091 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61629-1

ČSN EN 61629-2 (346566)
Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 52092 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61629-2

ČSN EN 61628-1 (346567)
Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 53716 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61628-1

ČSN EN 61628-2 (346567)
Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 57758 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
Změny a opravy: A1 1.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61628-2

ČSN EN 60819-1 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky
Katalogové číslo: 90771 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-1

ČSN EN 60819-2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 64664 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-2

ČSN EN 60819-3-1 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír
Katalogové číslo: 64463 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-3-1

ČSN EN 60819-3-2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Hybridní anorganicko-organický papír
Katalogové číslo: 64461 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-3-2

ČSN EN 60819-3-3 ed. 2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry
Katalogové číslo: 90076 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-3-3 ed. 2

ČSN EN 60819-3-4 ed. 2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy
Katalogové číslo: 95652 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60819-3-4 ed. 2

ČSN EN 60455-1 (346571)
Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 56344 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-1

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571)
Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 99469 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
Změny a opravy: Z1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-2 ed. 2

ČSN EN 60455-3-1 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi
Katalogové číslo: 69529 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-1

ČSN EN 60455-3-2 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou
Katalogové číslo: 69527 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-2

ČSN EN 60455-3-3 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi
Katalogové číslo: 69528 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-3

ČSN EN 60455-3-4 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi
Katalogové číslo: 69530 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-4

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru
Katalogové číslo: 77142 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-5 ed. 2

ČSN EN 60455-3-8 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů
Katalogové číslo: 94267 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
Změny a opravy: Z1 1.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60455-3-8

ČSN EN IEC 60455-2 ed. 3 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 518423 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60455-2 ed. 3

ČSN EN IEC 60455-3-8 ed. 2 (346571)
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů
Katalogové číslo: 513889 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60455-3-8 ed. 2

ČSN IEC 455-2-2 (346571)
Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely
Katalogové číslo: 21061 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 455-2-2

ČSN IEC 455-3-11 (346571)
Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice
Katalogové číslo: 20278 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 455-3-11

ČSN EN 60893-1 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 71699 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-1 ed. 2

ČSN EN 60893-2 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 72373 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-2 ed. 2

ČSN EN 60893-3-1 ed. 3 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek
Katalogové číslo: 91850 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-1 ed. 3

ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic
Katalogové číslo: 70959 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 10.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-2 ed. 2

ČSN EN 60893-3-3 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic
Katalogové číslo: 70958 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 10.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-3 ed. 2

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic
Katalogové číslo: 70957 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 3.13t, Oprava 1 10.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-4 ed. 2

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic
Katalogové číslo: 70956 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 4.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-5 ed. 2

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic
Katalogové číslo: 70955 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 4.10t, A2 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-6 ed. 2

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2 (346572)
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic
Katalogové číslo: 70954 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
Změny a opravy: A1 4.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60893-3-7 ed. 2

ČSN EN 60674-2 (346573)
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 502828 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.18t, A1 9.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-2

ČSN EN 60674-3-1 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory
Katalogové číslo: 54661 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
Změny a opravy: A1 2.12t, Z1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-3-1

ČSN EN 60674-3-3 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům
Katalogové číslo: 54659 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
Změny a opravy: Z1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-3-3

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573)
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci
Katalogové číslo: 20648 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-02-01 Účinnost: 1997-03-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-3-4 až 6

ČSN EN 60674-3-7 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům
Katalogové číslo: 54658 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
Změny a opravy: Z1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-3-7

ČSN EN 60674-3-8 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci
Katalogové číslo: 89494 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
Změny a opravy: A1 7.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60674-3-8

ČSN EN IEC 60674-3-1 ed. 2 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Biaxiálně orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory
Katalogové číslo: 514664 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60674-3-1 ed. 2

ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 (346573)
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům
Katalogové číslo: 508163 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2

ČSN EN IEC 60674-3-3 ed. 2 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Polykarbonátové (PC) fólie používané pro elektrickou izolaci
Katalogové číslo: 518422 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60674-3-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60674-3-4 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci
Katalogové číslo: 516644 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60674-3-4

ČSN EN IEC 60674-3-7 ed. 2 (346573)
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Fluorethylenpropylenové (FEP) fólie používané pro elektrickou izolaci
Katalogové číslo: 518421 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60674-3-7 ed. 2

ČSN IEC 674-1 (346573)
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 50647 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
Změny a opravy: Z1 6.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 674-1

ČSN EN 60626-1 (346575)
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky
Katalogové číslo: 91059 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
Změny a opravy: Z1 3.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60626-1

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575)
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 85714 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60626-2 ed. 2

ČSN EN 60626-3 ed. 2 (346575)
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů
Katalogové číslo: 83177 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
Změny a opravy: A1 1.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60626-3 ed. 2

ČSN EN IEC 60626-1 ed. 2 (346575)
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky
Katalogové číslo: 518420 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60626-1 ed. 2

ČSN EN 60464-1 (346580)
Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 56929 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
Změny a opravy: A1 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60464-1

ČSN EN 60464-2 (346580)
Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 64951 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
Změny a opravy: A1 9.06t, Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60464-2

ČSN EN 60464-3-1 (346580)
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí
Katalogové číslo: 64453 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
Změny a opravy: A1 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60464-3-1

ČSN EN 60464-3-2 (346580)
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 64454 Cena: 65 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
Změny a opravy: A1 11.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60464-3-2