Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3413 - Zvláštní elektrická zařízení

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN 50107-1 (341370)
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 66789 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
Změny a opravy: A1 10.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50107-1

ČSN EN 50107-2 (341370)
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu
Katalogové číslo: 74816 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50107-2

ČSN 34 1382 (341382)
Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
Katalogové číslo: 32276 Cena: 340 Kč
Vydána: 1988-06-13 Účinnost: 1989-01-01
Změny a opravy: Z1 5.94, Z2 1.95, Z3 6.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 34 1382

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Katalogové číslo: 88945 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62305-1 ed. 2

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Katalogové číslo: 92053 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62305-2 ed. 2

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Katalogové číslo: 88947 Cena: 945 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
Změny a opravy: Z1 7.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62305-3 ed. 2

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Katalogové číslo: 88812 Cena: 590 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62305-4 ed. 2

ČSN EN IEC 62858 ed. 2 (341390)
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
Katalogové číslo: 509542 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62858 ed. 2

ČSN EN 61663-1 (341391)
Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
Katalogové číslo: 62198 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61663-1

ČSN EN 61663-2 (341391)
Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči
Katalogové číslo: 64168 Cena: 440 Kč
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61663-2

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci
Katalogové číslo: 92672 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 61643-12

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92923 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
Změny a opravy: A11 10.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-11 ed. 2

ČSN EN 61643-21 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
Katalogové číslo: 64169 Cena: 550 Kč
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
Změny a opravy: A1 2.10t, A2 5.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-21

ČSN EN 61643-31 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
Katalogové číslo: 508533 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-31

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)
Katalogové číslo: 94089 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-311 ed. 2

ČSN EN 61643-312 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek
Katalogové číslo: 94097 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-312

ČSN EN 61643-321 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)
Katalogové číslo: 65922 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-321

ČSN EN 61643-351 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích
Katalogové číslo: 502495 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61643-351

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)
Katalogové číslo: 511724 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
Katalogové číslo: 512038 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2

ČSN EN IEC 61643-352 (341392)
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích
Katalogové číslo: 505167 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 61643-352

ČSN EN 50468 (341393)
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku
Katalogové číslo: 84648 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50468

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny
Katalogové číslo: 92674 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50539-22

ČSN CLC/TS 51643-32 (341394)
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití
Katalogové číslo: 518504 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 51643-32