Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3471 - Vodiče a kabely v podmínkách požáru

Zobrazit obsah třídy 34

ČSN EN 60754-1 (347104)
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku
Katalogové číslo: 96421 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: A1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60754-1

ČSN EN 60754-2 (347104)
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity
Katalogové číslo: 96426 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: A1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60754-2

ČSN EN IEC 60754-3 (347104)
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií
Katalogové číslo: 509587 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60754-3

ČSN EN 50200 ed. 3 (347105)
Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech
Katalogové číslo: 500395 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50200 ed. 3

ČSN EN 60332-1-1 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení
Katalogové číslo: 72945 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
Změny a opravy: A1 5.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60332-1-1

ČSN EN 60332-1-2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen
Katalogové číslo: 72950 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
Změny a opravy: A1 5.16t, A11 4.17t, A12 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60332-1-2

ČSN EN 60332-1-3 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic
Katalogové číslo: 72949 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
Změny a opravy: A1 5.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60332-1-3

ČSN EN 60332-2-1 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení
Katalogové číslo: 72946 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60332-2-1

ČSN EN 60332-2-2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen
Katalogové číslo: 72948 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 60332-2-2

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
Katalogové číslo: 507293 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
Změny a opravy: A11 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R
Katalogové číslo: 507291 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
Katalogové číslo: 507289 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B
Katalogové číslo: 507287 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C
Katalogové číslo: 507285 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107)
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D
Katalogové číslo: 507283 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2

ČSN CLC/TS 50576 (347113)
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 502832 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
Změny a opravy: Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CLC/TS 50576

ČSN EN 50399 (347113)
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky
Katalogové číslo: 89939 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.13t, A1 2.17t, Z1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50399

ČSN EN 50399 ed. 2 (347113)
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky
Katalogové číslo: 518327 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50399 ed. 2

ČSN EN 50575 (347113)
Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
Katalogové číslo: 97920 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: A1 2.17t, Oprava 1 12.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50575

ČSN EN 50576 (347113)
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 518427 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50576

ČSN EN 50577 (347113)
Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)
Katalogové číslo: 500886 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50577

ČSN EN 50618 (347113)
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy
Katalogové číslo: 98447 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50618

ČSN EN IEC 60331-1 (347115)
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm
Katalogové číslo: 509588 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 60331-1

ČSN IEC 60331-11 (347115)
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
Katalogové číslo: 62922 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60331-11

ČSN IEC 60331-21 (347115)
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně
Katalogové číslo: 62923 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60331-21

ČSN IEC 60331-23 (347115)
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat
Katalogové číslo: 62924 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60331-23

ČSN IEC 60331-25 (347115)
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny
Katalogové číslo: 62925 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN IEC 60331-25

ČSN EN 50655-1 (347116)
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi
Katalogové číslo: 505600 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50655-1

ČSN EN 50655-2 (347116)
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV
Katalogové číslo: 505602 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50655-2

ČSN EN 50655-3 (347116)
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV
Katalogové číslo: 505605 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50655-3

ČSN EN 50497 (347117)
Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů
Katalogové číslo: 81244 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 50497

ČSN EN 62420 (347117)
Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev
Katalogové číslo: 82844 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 62420