Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

6900 Názvosloví, předpisy, značky (54)

6902 Konstrukční směrnice a základní údaje (1)

6906 Příruby (1)

6908 Obslužné konstrukce nádob (1)

6911 Dynamická míchadla a míchačky (1)

6912 Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot (6)

6913 Hnětací a válcové stroje (1)

6916 Rozmělňovací a rozvlákňovací stroje (3)

6917 Stroje licí, tvářecí, nanášecí, dokončovací (5)

6918 Stroje pro gumárenskou a plastikářskou technologii (3)

6919 Stroje vyfukovací (1)

6920 Stroje pro dělení pryže a plastů (1)

6925 Pojistné membrány (1)

6926 Odstředivky (2)

6934 Nádobí kolonového typu (1)

6949 Předpisy pro zařízení na výrobu plynu (2)

6952 Jednoduché netopené tlakové nádoby (13)

6960 Výměníky tepla (1)

6963 Výměníky tepla. Instalace, provoz, údržba a zkoušení (16)

6968 Části výměníků (hady, trubkové soustavy aj.) (1)

6972 Kryogenické nádoby (30)

6979 Vyvíječe (1)

6980 Uskladňovací nádrže a nádoby (7)

6981 Nadzemní uskladňovací nádrže s plochým dnem (1)

6982 Ocelové nádrže (18)

6984 Jednorázově plnitelné tlakové nádoby na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (1)

6989 Sklolaminátové uskladňovací nádrže (10)

6990 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží (27)

6991 Příslušenství k nádržím a benzinovým čerpacím stanicím (12)