Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 64 - Plasty

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

6400 Plasty. Všeobecně (21)

6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů (24)

6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (33)

6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (18)

6404 Požárně technické vlastnosti (3)

6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (27)

6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (38)

6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (38)

6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů (5)

6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice (5)

6413 Epoxidové pryskyřice (11)

6415 Fenolické pryskyřice (14)

6420 Tvrditelné lisovací hmoty (11)

6421 Tvrditelné lisovací hmoty (2)

6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové (18)

6424 Plasty. Polyuretany (1)

6426 Plasty. Styrenové polymery (8)

6427 Styrenové polymery (4)

6428 Plasty. Styrenové polymery (2)

6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu (19)

6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy (94)

6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu (24)

6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu (1)

6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu (6)

6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu (5)

6438 Fluoroplasty (2)

6439 Ostatní vinylové polymery (4)

6440 Vrstvené hmoty, lamináty (13)

6441 Termoplastické polyestery (4)

6443 Plasty. Deriváty celulózy (5)

6444 Plasty. Polykarbonáty (2)

6445 Uhlíková vlákna (1)

6451 Polyfenylenethery (2)

6454 Zkoušení lehčených hmot (26)

6455 Lehčené plasty (2)

6457 Ostatní plasty (8)

6458 Recyklované plasty (11)

6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu (17)

6463 Polykarbonátové folie (3)

6464 Plastové potrubní systémy (152)

6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů (10)

6470 Syntetické usně (9)

6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami (40)

6475 Vrstvené hmoty, lamináty (10)

6476 Výztuže. Vlákna (13)

6478 Výztuže. Tkaniny (9)

6493 Kompozity. Zkoušení vlastností (18)