Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6990 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží

Zobrazit obsah třídy 69

ČSN EN 14564 (699001)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie
Katalogové číslo: 512336 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14564

ČSN EN 13094 +A1 (699004)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení
Katalogové číslo: 515430 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13094 +A1

ČSN EN 13308 (699008)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil
Katalogové číslo: 67995 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13308

ČSN EN 16522 (699009)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení
Katalogové číslo: 96199 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16522

ČSN EN 12972 (699011)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží
Katalogové číslo: 509811 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12972

ČSN EN 14512 (699012)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby
Katalogové číslo: 77645 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14512

ČSN EN 13314 (699014)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru
Katalogové číslo: 68001 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13314

ČSN EN 13315 (699015)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování
Katalogové číslo: 65994 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-12-01 Účinnost: 2003-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13315

ČSN EN 13316 (699016)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil
Katalogové číslo: 67996 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13316

ČSN EN 13317 (699017)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu
Katalogové číslo: 505964 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13317

ČSN EN 16257 (699019)
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom)
Katalogové číslo: 93039 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16257

ČSN EN 13081 +A1 (699021)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka
Katalogové číslo: 91461 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13081 +A1

ČSN EN 13082 +A1 (699022)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par
Katalogové číslo: 91459 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13082 +A1

ČSN EN 13083 +A1 (699023)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem
Katalogové číslo: 501945 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13083 +A1

ČSN EN 14025 (699025)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba
Katalogové číslo: 509831 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14025

ČSN EN 14116 +A2 (699026)
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu
Katalogové číslo: 505960 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14116 +A2

ČSN EN 13922 +A1 (699032)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy
Katalogové číslo: 516166 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13922 +A1

ČSN EN 16249 (699033)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem
Katalogové číslo: 94283 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16249

ČSN EN 14595 (699035)
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení
Katalogové číslo: 501118 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14595

ČSN EN 14596 (699036)
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku
Katalogové číslo: 506376 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14596

ČSN EN 14432 (699037)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování
Katalogové číslo: 518213 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14432

ČSN EN 14433 (699038)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily
Katalogové číslo: 518212 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14433

ČSN EN 17110 (699039)
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par
Katalogové číslo: 506375 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17110

ČSN EN 15207 (699040)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V
Katalogové číslo: 97167 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15207

ČSN EN 15208 (699040)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení
Katalogové číslo: 95731 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15208

ČSN EN 15969-1 (699050)
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky
Katalogové číslo: 516713 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15969-1

ČSN EN 15969-2 (699050)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data
Katalogové číslo: 516538 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15969-2