Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6989 - Sklolaminátové uskladňovací nádrže

Zobrazit obsah třídy 69

ČSN EN 13121-1 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky
Katalogové číslo: 69573 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13121-1

ČSN EN 13121-2 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost
Katalogové číslo: 70923 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13121-2

ČSN EN 13121-3 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
Katalogové číslo: 500412 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13121-3

ČSN EN 13121-4 (698921)
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba
Katalogové číslo: 72709 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.07 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13121-4

ČSN EN 13923 (698923)
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení
Katalogové číslo: 76127 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13923

ČSN EN 13341 +A1 (698941)
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 88729 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13341 +A1

ČSN EN 976-1 (698976)
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
Katalogové číslo: 52625 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 976-1

ČSN EN 976-2 (698976)
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou
Katalogové číslo: 52626 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 976-2

ČSN EN 977 (698977)
Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny
Katalogové číslo: 52627 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 977

ČSN EN 978 (698978)
Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta
Katalogové číslo: 53828 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 978