Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 6963 - Výměníky tepla. Instalace, provoz, údržba a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 69

ČSN EN 305 (696305)
Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
Katalogové číslo: 52391 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 305

ČSN EN 306 (696306)
Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 52393 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 306

ČSN EN 307 (696307)
Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla
Katalogové číslo: 55747 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 307

ČSN EN 308 (696308)
Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
Katalogové číslo: 52394 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 308

ČSN EN 1216 (696316)
Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 55703 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 6.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1216

ČSN EN 1117 (696317)
Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 55748 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 6.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1117

ČSN EN 1118 (696318)
Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 55704 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 5.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1118

ČSN EN 13487 (696326)
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu
Katalogové číslo: 508800 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13487

ČSN EN 327 (696327)
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 97168 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 327

ČSN EN 328 (696328)
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 97180 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 328

ČSN EN 1148 (696348)
Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 55749 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 2.06 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1148

ČSN EN 1048 (696349)
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 97181 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1048

ČSN EN 14705 (696355)
Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží
Katalogové číslo: 74419 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14705

ČSN EN 13741 (696361)
Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem
Katalogové číslo: 69947 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13741

ČSN EN 1397 (696397)
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Katalogové číslo: 98767 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1397

ČSN EN 16583 (696398)
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon
Katalogové číslo: 98803 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16583