Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

2700 Dopravní zařízení, všeobecně (27)

2701 Dopravní zařízení, všeobecně (30)

2702 Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové (3)

2705 Jeřáby různých konstrukcí (13)

2706 Zdvihadla, kladkostroje (2)

2708 Stojanové zvedáky (3)

2718 Lanové bubny a kladky (2)

2719 Háky, pojistný materiál, koncové narážky (10)

2724 Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah (1)

2730 Visuté lanové dráhy osobní (17)

2732 Visuté lanové dráhy nákladní (2)

2733 Dopravní pásy pro přepravu osob (1)

2736 Lanové jeřáby a shrnovače (1)

2740 Výtahy, všeobecně (40)

2741 Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita (2)

2742 Výtahy - Hluk (2)

2743 Šachty a strojovny výtahů (3)

2744 Stavební výtahy (3)

2746 Výtahy, provoz (1)

2748 Šachty a strojovny výtahů (4)

2750 Pohyblivé plošiny (10)

2754 Parkovací systémy (1)

2760 Prostředky lidové zábavy (7)

2770 Rýpadla a zakladače (15)

2774 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie (16)

2775 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení (25)

2776 Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení (3)

2778 Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba (5)

2779 Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky (44)

2780 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení (24)

2781 Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty (4)

2782 Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí (3)

2783 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek (30)

2784 Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu (3)

2785 Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví (3)

2786 Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů (5)

2787 Stroje pro výrobu stavebních výrobků (11)

2788 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla (13)

2789 Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce (2)

2790 Zařízení pro úpravu sněhu (1)