Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 32 - Lodě a plovoucí zařízení

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy (7)

3201 Lodní těleso (2)

3202 Směrnice pro konstrukci plavidel (9)

3208 Parametry plavidel. Malá plavidla (9)

3210 Lodní těleso. Všeobecně (2)

3211 Konstrukce lodního trupu (10)

3212 Konstrukce lodních nástaveb (3)

3218 Kotevní řetězy (1)

3222 Lodní dveře (3)

3223 Lodní zábradlí (2)

3224 Lodní průlezy, poklopy a víka (1)

3226 Lodní pevná výstroj (1)

3227 Lodní pevná výstroj (7)

3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení (1)

3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení (1)

3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení (3)

3233 Uvazovací a manipulační zařízení (7)

3235 Lodní palubní stěžňová zařízení (1)

3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení (1)

3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení (4)

3241 Hlavní stroje a motory (2)

3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení (2)

3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení (2)

3250 Lodní potrubní soustavy (5)

3251 Lodní potrubní soustavy (10)

3252 Lodní potrubní soustavy (10)

3254 Lodní potrubní soustavy (1)

3255 Lodní potrubní soustavy (6)

3257 Lodní potrubní soustavy (2)

3259 Větrací a klimatizační soustavy (4)

3260 Lodní elektrozařízení (3)

3263 Zdroje elektrické energie (4)

3266 Elektroinstalace na lodích (15)

3268 Slaboproudé rozvody a zařízení (3)

3282 Kotevní inventář (6)

3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj (2)

3284 Lodní inventář (1)

3285 Navigační inventář (2)

3286 Záchranné prostředky (9)

3289 Inventář dílen, strojoven a místností (1)

3295 Příchytky, konzoly, držáky (1)