Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3202 - Směrnice pro konstrukci plavidel

Zobrazit obsah třídy 32

ČSN EN 14504 (320223)
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky
Katalogové číslo: 500987 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14504

ČSN EN 13281 (320230)
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů
Katalogové číslo: 63818 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13281

ČSN EN ISO 12217-1 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
Katalogové číslo: 504338 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12217-1

ČSN EN ISO 12217-2 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
Katalogové číslo: 504337 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12217-2

ČSN EN ISO 12217-3 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
Katalogové číslo: 504336 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12217-3

ČSN EN ISO 9094 (320240)
Malá plavidla - Požární ochrana
Katalogové číslo: 504272 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9094

ČSN EN ISO 14509-1 (320265)
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí
Katalogové číslo: 506627 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14509-1

ČSN EN ISO 14509-3 (320265)
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku
Katalogové číslo: 506615 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14509-3

ČSN EN ISO 18854 (320280)
Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic
Katalogové číslo: 98945 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18854