Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

2500 Všeobecně (2)

2511 Délková měřidla (20)

2512 Hmatadla, posuvky apod. (11)

2514 Mikrometrická měřidla (22)

2516 Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry (1)

2518 Číselníkové úchylkoměry a příslušenství (2)

2519 Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů (20)

2520 Souřadnicové měřící stroje (11)

2523 Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu (5)

2531 Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry (2)

2532 Mezní a porovnávací kalibry (2)

2533 Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny (13)

2537 Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové (6)

2538 Šablony poloměrové, tvarové a jiné (1)

2540 Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO (14)

2541 Mezní kalibry na závity (8)

2543 Mezní kalibry na závity (9)

2546 Ostatní závitová měřidla (2)

2551 Rýsovací a kontrolní nářadí (11)

2553 Rýsovací a kontrolní nářadí (7)

2555 Rýsovací a kontrolní nářadí (15)

2561 Stroje a zařízení pro měření plochy a délky (1)

2570 Tlakoměry, všeobecně a součásti (5)

2572 Tlakoměry (1)

2574 Analyzační zařízení (9)

2576 Měření objemové hmotnosti a hustoty (12)

2577 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech (19)

2578 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů (14)

2580 Teploměry všeobecně, součásti (2)

2581 Skleněné teploměry kapalinové (2)

2583 Teploměry termočlánkové a odporové (11)

2585 Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů (18)

2593 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech (34)

2596 Kontrolní síta apod. (6)