Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2593 - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech

Zobrazit obsah třídy 25

ČSN EN ISO 772 (259300)
Hydrometrie - Slovník a značky
Katalogové číslo: 518415 Cena: 770 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 772

ČSN EN ISO 25377 (259301)
Návod pro stanovení nejistoty v hydrometrii
Katalogové číslo: 517269 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25377

TNV 25 9305 (259305)
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
Katalogové číslo: 165169 Cena: 373 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNV 25 9305

ČSN EN ISO 748 (259310)
Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Metody rychlostního pole s použitím měření bodové rychlosti
Katalogové číslo: 517145 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 748

ČSN EN 17694-1 (259311)
Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 1: Zařízení pro měření v otevřených korytech
Katalogové číslo: 517598 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17694-1

ČSN EN 17694-2 (259311)
Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 2: Zařízení pro měření v uzavřeném potrubí
Katalogové číslo: 517597 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17694-2

ČSN 25 9312 (259312)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Zjišťování celkové chyby
Katalogové číslo: 16646 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 9312

ČSN ISO 1070 (259315)
Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy
Katalogové číslo: 508057 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1070

ČSN ISO 2537 (259321)
Hydrometrie - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem
Katalogové číslo: 516266 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2537

ČSN ISO 3455 (259322)
Hydrometrie - Kalibrace měřidel rychlosti proudění vody v přímých otevřených nádržích
Katalogové číslo: 516267 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3455

ČSN ISO 1438 (259331)
Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů
Katalogové číslo: 516289 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1438

ČSN ISO 3846 (259332)
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou
Katalogové číslo: 90884 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3846

ČSN ISO 3847 (259333)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta pravoúhlého průřezu
Katalogové číslo: 21915 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3847

ČSN ISO 4360 (259334)
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu
Katalogové číslo: 516416 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4360

ČSN ISO 4362 (259335)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měrné přelivy lichoběžníkového průřezu
Katalogové číslo: 17459 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4362

ČSN ISO 4371 (259336)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Metoda koncové hloubky pro určení průtoku při volném přepadu z koryta nepravoúhlého průřezu (přibližná metoda)
Katalogové číslo: 21916 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4371

ČSN ISO 4374 (259337)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měřené přelivy se širokou korunou a zaoblenou vstupní hranou
Katalogové číslo: 21917 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4374

ČSN ISO 8333 (259339)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí přelivů a žlabů - Přelivy se širokou korunou tvaru V
Katalogové číslo: 21918 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8333

ČSN ISO 9827 (259340)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí měrných přelivů a žlabů. Proudnicové přelivy trojúhelníkového průřezu
Katalogové číslo: 19257 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9827

ČSN ISO 4359 (259341)
Hydrometrie - Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U
Katalogové číslo: 516912 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4359

ČSN ISO 9826 (259342)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Parshallovy žlaby a žlaby typu Saniiri
Katalogové číslo: 16164 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9826

ČSN EN ISO 6416 (259351)
Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight)
Katalogové číslo: 504503 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6416

ČSN ISO 24578 (259352)
Hydrometrie - Akustický profilovač založený na Dopplerově jevu - Metoda a použití pro měření průtoku v otevřených korytech z člunu
Katalogové číslo: 514709 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 24578

ČSN ISO 26906 (259360)
Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku
Katalogové číslo: 516474 Cena: 440 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 26906

ČSN EN 13798 (259370)
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry
Katalogové číslo: 87163 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13798

ČSN EN 17277 (259371)
Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek
Katalogové číslo: 509521 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17277

TNI CEN/TR 16469 (259371)
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu
Katalogové číslo: 94070 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16469

ČSN EN 14968 (259380)
Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě
Katalogové číslo: 77314 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14968

ČSN ISO 3454 (259381)
Hydrometrie - Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení
Katalogové číslo: 516107 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3454

ČSN EN ISO 4373 (259382)
Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny
Katalogové číslo: 515518 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4373

ČSN EN ISO 4375 (259383)
Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření
Katalogové číslo: 96989 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4375

ČSN ISO 9196 (259385)
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v podmínkách ledových jevů
Katalogové číslo: 18070 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9196

ČSN EN ISO 18365 (259386)
Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic
Katalogové číslo: 95822 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18365

ČSN P CEN/TS 17171 (259387)
Management změřených hydrometrických údajů - Návod
Katalogové číslo: 506092 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17171