Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2577 - Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Zobrazit obsah třídy 25

ČSN EN 12405-2 (257700)
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie
Katalogové číslo: 91898 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12405-2

ČSN EN 24006 (257701)
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie
Katalogové číslo: 16673 Cena: 550 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24006

ČSN ISO 7066-2 (257702)
Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti
Katalogové číslo: 15233 Cena: 350 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7066-2

ČSN EN 16314 (257703)
Plynoměry - Dodatečné funkce
Katalogové číslo: 94292 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16314

ČSN ISO 5168 (257705)
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Katalogové číslo: 76619 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5168

ČSN EN ISO 5167-1 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Katalogové číslo: 68916 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-1

ČSN EN ISO 5167-2 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Katalogové číslo: 68917 Cena: 550 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-2

ČSN EN ISO 5167-3 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Katalogové číslo: 511515 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-3

ČSN EN ISO 5167-4 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Katalogové číslo: 68924 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-4

ČSN EN ISO 5167-5 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Katalogové číslo: 500419 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-5

ČSN EN ISO 5167-6 (257710)
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
Katalogové číslo: 509200 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5167-6

ČSN 25 7711 (257711)
Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou
Katalogové číslo: 15548 Cena: 340 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7711

ČSN 25 7712 (257712)
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Měření průtoku viskózních tekutin clonou s kuželovým vstupem a čtvrtkruhovou clonou
Katalogové číslo: 16682 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-01-01 Účinnost: 1995-02-01
Změny a opravy: opr. 11.96 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7712

ČSN EN ISO 9300 (257713)
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Katalogové číslo: 75707 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9300

ČSN 25 7714 (257714)
Měření pulzujícího proudění tekutin v potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi
Katalogové číslo: 16645 Cena: 350 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7714

ČSN ISO 3966 (257722)
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
Katalogové číslo: 94799 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3966

ČSN EN ISO 20456 (257740)
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny
Katalogové číslo: 509201 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20456

ČSN EN 24185 +AC (257750)
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC)
Katalogové číslo: 17004 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 24185 +AC

ČSN ISO 9368-1 (257751)
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech vážicí metodou. Postupy pro zkoušení zařízení. Část 1: Statické vážicí systémy
Katalogové číslo: 17457 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-06-01 Účinnost: 1995-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9368-1

ČSN EN ISO 8316 (257755)
Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže
Katalogové číslo: 21770 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
Změny a opravy: opr. 6.97, opr. 8.97 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8316