Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2578 - Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů

Zobrazit obsah třídy 25

ČSN 25 7801 (257801)
Vodomery. Základné ustanovenia
Katalogové číslo: 6581 Cena: 230 Kč
Vydána: 1980-10-07 Účinnost: 1982-01-01
Změny a opravy: Za 6.85, Z2 8.93, Z3 7.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7801

ČSN EN 14154-4 (257811)
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
Katalogové číslo: 97446 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14154-4

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 505844 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 506747 Cena: 945 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-2

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Katalogové číslo: 97564 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-3

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Katalogové číslo: 97565 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-4

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Katalogové číslo: 505845 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-5

TNI CEN/TR 16061 (257823)
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Katalogové číslo: 96305 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16061

ČSN 25 7825 (257825)
Prostředky měření a řízení technologických procesů. Turbinové průtokoměry a turbinové snímače
Katalogové číslo: 25926 Cena: 230 Kč
Vydána: 1991-03-01 Účinnost: 1992-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7825

ČSN 25 7830 (257830)
Plováčkové průtokoměry se skleněnou trubicí
Katalogové číslo: 2292 Cena: 125 Kč
Vydána: 1964-11-11 Účinnost: 1965-07-01
Změny a opravy: Za 10.65 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7830

ČSN 25 7859 (257859)
Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky
Katalogové číslo: 25928 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-11-19 Účinnost: 1992-01-01
Změny a opravy: Z1 1.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7859

ČSN 25 7860 (257860)
Plynomery. Základné ustanovenia
Katalogové číslo: 2293 Cena: 230 Kč
Vydána: 1977-05-05 Účinnost: 1980-01-01
Změny a opravy: Za 8.87, Zb 4.88, Zc 3.91 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 25 7860

ČSN EN 1359 (257861)
Plynoměry - Membránové plynoměry
Katalogové číslo: 511254 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1359

ČSN EN 12480 (257862)
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Katalogové číslo: 509900 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12480

ČSN EN 12261 (257863)
Plynoměry - Turbínové plynoměry
Katalogové číslo: 506503 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12261

ČSN EN 14236 (257864)
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
Katalogové číslo: 506586 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14236

ČSN EN 12405-1 (257865)
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Katalogové číslo: 506585 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12405-1

ČSN EN 12405-3 (257865)
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
Katalogové číslo: 99523 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12405-3