Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2578 - Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů

Zobrazit obsah třídy 25

ČSN EN 14154-4 (257811)
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
Katalogové číslo: 97446 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14154-4

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 505844 Cena: 550 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 506747 Cena: 945 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-2

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Katalogové číslo: 97564 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-3

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Katalogové číslo: 97565 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-4

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Katalogové číslo: 505845 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4064-5

TNI CEN/TR 16061 (257823)
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Katalogové číslo: 96305 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16061

ČSN EN 1359 (257861)
Plynoměry - Membránové plynoměry
Katalogové číslo: 511254 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1359

ČSN EN 12480 (257862)
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Katalogové číslo: 509900 Cena: 590 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12480

ČSN EN 12261 (257863)
Plynoměry - Turbínové plynoměry
Katalogové číslo: 506503 Cena: 570 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12261

ČSN EN 14236 (257864)
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
Katalogové číslo: 506586 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14236

ČSN EN 12405-1 (257865)
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Katalogové číslo: 513921 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12405-1

ČSN EN 12405-3 (257865)
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
Katalogové číslo: 99523 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12405-3

ČSN EN 17526 (257866)
Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu
Katalogové číslo: 515098 Cena: 590 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17526