Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3222 - Lodní dveře

Zobrazit obsah třídy 32

ČSN EN ISO 6042 (322211)
Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře
Katalogové číslo: 62942 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6042

ČSN EN ISO 12216 (322212)
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost
Katalogové číslo: 506629 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12216

ČSN EN ISO 3796 (322220)
Lodě a lodní technika - Světlost otvorů pro vnější jednokřídlové dveře
Katalogové číslo: 63290 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3796