Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 3240 - Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení

Zobrazit obsah třídy 32

ČSN EN ISO 8665 (324010)
Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam
Katalogové číslo: 504011 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8665

ČSN EN ISO 11592-1 (324011)
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m
Katalogové číslo: 500706 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11592-1

ČSN EN ISO 3715-2 (324022)
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení
Katalogové číslo: 66546 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3715-2