Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 13 - Armatury a potrubí

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

1300 Potrubí, všeobecně (12)

1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod. (4)

1303 Součásti potrubí (1)

1304 Součásti potrubí (1)

1305 Uložení potrubí (1)

1307 Uložení potrubí (1)

1308 Uložení potrubí (1)

1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž (3)

1311 Přírubová hrdla a příruby (8)

1313 Přírubová hrdla a příruby (9)

1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.) (33)

1318 Různé části potrubí (3)

1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných (11)

1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky (7)

1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované (13)

1323 Hrdla, kolena, přechody (5)

1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové (1)

1327 Kompenzátory (1)

1330 Armatury průmyslové, všeobecně (46)

1332 Termoplastové armatury (9)

1335 Ventily uzavírací (2)

1337 Šoupátka (4)

1339 Motýlové uzavírací klapky (1)

1340 Ventily zpětné (2)

1341 Kohouty (6)

1342 Zpětné klapky a koše (1)

1343 Pojistné ventily (11)

1345 Ventily regulační (24)

1348 Samočinné odvaděče kondenzátu (3)

1358 Armatury budov (11)

1359 Zdravotnětechnické armatury (2)

1361 Armatury pro technické plyny (1)

1363 Armatury kanalizační (21)

1365 Armatury vodárenské (1)

1366 Armatury protipožární (1)

1371 Drobné armatury vodovodní (19)

1372 Drobné armatury vodovodní (8)

1373 Drobné armatury pro ústřední topení (1)

1374 Drobné armatury plynovodní (12)

1375 Drobné armatury přesné (6)

1376 Šroubení a součásti šroubení (21)

1377 Šroubení a součásti šroubení (38)

1378 Šroubení a součásti šroubení (23)

1379 Šroubení a součásti šroubení (29)

1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny (3)

1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové (3)

1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi (9)

1385 Studny a výměníky tepla ve vrtech (1)

1387 Potrubí a tvarovky z plastů (1)

1389 Skleněné trubky a tvarovky (1)

1390 Kovové hadice a dilatační spoje (3)