Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1330 - Armatury průmyslové, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 13

ČSN 13 3000 (133000)
Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
Katalogové číslo: 25083 Cena: 350 Kč
Vydána: 1981-08-04 Účinnost: 1983-01-01
Změny a opravy: Za 5.89, Z2 9.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3000

ČSN EN 736-1 (133001)
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur
Katalogové číslo: 505778 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 736-1

ČSN EN 736-2 (133001)
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
Katalogové číslo: 501311 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 736-2

ČSN EN 736-3 (133001)
Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
Katalogové číslo: 81893 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 736-3

ČSN EN ISO 22153 (133001)
Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 512766 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22153

ČSN EN 12627 (133002)
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
Katalogové číslo: 504479 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12627

ČSN EN 12266-1 (133003)
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
Katalogové číslo: 91623 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12266-1

ČSN EN 12266-2 (133003)
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky
Katalogové číslo: 90341 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12266-2

ČSN EN 19 (133004)
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur
Katalogové číslo: 501005 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19

ČSN 13 3005-1 (133005)
Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
Katalogové číslo: 16322 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3005-1

ČSN EN ISO 10497 (133006)
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
Katalogové číslo: 516582 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10497

ČSN EN ISO 22109 (133007)
Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily
Katalogové číslo: 510214 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22109

ČSN EN 16668 +A1 (133008)
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
Katalogové číslo: 509609 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16668 +A1

ČSN EN ISO 15848-1 (133009)
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
Katalogové číslo: 98402 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
Změny a opravy: A1 9.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15848-1

ČSN EN ISO 15848-2 (133009)
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
Katalogové číslo: 98401 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15848-2

ČSN EN 1267 (133010)
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
Katalogové číslo: 91105 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1267

ČSN EN 12516-1 +A1 (133011)
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
Katalogové číslo: 506346 Cena: 1 530 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12516-1 +A1

ČSN EN 12516-2 +A1 (133011)
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur
Katalogové číslo: 514260 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12516-2 +A1

ČSN EN 12516-3 (133011)
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda
Katalogové číslo: 68055 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12516-3

ČSN EN 12516-4 +A1 (133011)
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel
Katalogové číslo: 506347 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12516-4 +A1

ČSN EN 12760 (133015)
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
Katalogové číslo: 501068 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12760

ČSN 13 3020 (133020)
Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Katalogové číslo: 28850 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-11-01 Účinnost: 1993-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3020

ČSN EN 12570 (133023)
Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu
Katalogové číslo: 61626 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12570

ČSN EN 558 (133031)
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
Katalogové číslo: 514928 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 558

ČSN EN ISO 23632 (133032)
Průmyslové armatury - Validace návrhu - zkoušení armatur
Katalogové číslo: 516583 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23632

ČSN EN 12982 (133034)
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
Katalogové číslo: 87510 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12982

ČSN EN 16722 (133036)
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci
Katalogové číslo: 99206 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16722

ČSN EN 13709 (133040)
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Katalogové číslo: 87279 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13709

ČSN EN ISO 28921-1 (133045)
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
Katalogové číslo: 515520 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28921-1

ČSN EN ISO 28921-2 (133045)
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
Katalogové číslo: 502513 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28921-2

ČSN EN 13397 (133055)
Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů
Katalogové číslo: 65272 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13397

ČSN 13 3060-1 (133060)
Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 25103 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-05-17 Účinnost: 1989-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3060-1

ČSN 13 3060-2 (133060)
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
Katalogové číslo: 894 Cena: 190 Kč
Vydána: 1978-01-09 Účinnost: 1979-06-01
Změny a opravy: Za 5.89t, Z2 6.93 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3060-2

ČSN 13 3060-3 (133060)
Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy
Katalogové číslo: 895 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-01-09 Účinnost: 1979-06-01
Změny a opravy: Za 5.89t, Zb 8.90, Z3 6.93 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3060-3

ČSN 13 3060-4 (133060)
Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
Katalogové číslo: 28808 Cena: 230 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 13 3060-4

ČSN EN 12569 (133065)
Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 511738 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12569

ČSN EN 12351 (133070)
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami
Katalogové číslo: 86491 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12351

ČSN EN 61518 (133085)
Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)
Katalogové číslo: 62668 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.03 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 61518

ČSN EN ISO 5210 (133090)
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Katalogové číslo: 518616 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5210

ČSN EN ISO 5211 (133091)
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
Katalogové číslo: 518388 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5211

ČSN EN 15081 (133095)
Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur
Katalogové číslo: 80332 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15081

ČSN EN 15714-1 (133096)
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 86111 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15714-1

ČSN EN 15714-3 (133096)
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Katalogové číslo: 516585 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15714-3

ČSN EN 15714-4 (133096)
Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky
Katalogové číslo: 85426 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15714-4

ČSN EN 15714-5 (133096)
Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Katalogové číslo: 515521 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15714-5

ČSN EN 15714-6 (133096)
Průmyslové armatury - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky
Katalogové číslo: 516584 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15714-6