Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1390 - Kovové hadice a dilatační spoje

Zobrazit obsah třídy 13

ČSN EN 14585-1 (139010)
Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky
Katalogové číslo: 76391 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14585-1

ČSN EN 14800 (139020)
Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
Katalogové číslo: 79606 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14800

ČSN EN 14917 (139030)
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení
Katalogové číslo: 513457 Cena: 1 870 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14917