Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 2 - Strojní součásti

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

0200 Balení, dodávání a značení spojovacích součástí (2)

0210 Šrouby, matice, podložky. Část obecná (78)

0211 Šrouby přesné a střední (63)

0212 Šrouby přesné a střední (speciální) (27)

0213 Šrouby hrubé (22)

0214 Matice přesné (41)

0215 Matice přesné a střední (speciální) (1)

0216 Matice hrubé (7)

0217 Zajištění a příslušenství šroubů (28)

0218 Vruty a různé součásti se závitem do dřeva (7)

0219 Různé závitové součásti (2)

0220 Čepy, kolíky, svorníky a nýty (5)

0221 Čepy, kolíky, svorníky a nýty (32)

0223 Nýty (35)

0225 Klíny a pera (13)

0227 Upevňovací a zajišťovací součásti (11)

0228 Hřebíky (21)

0229 Stavěcí a pojistné kroužky (15)

0231 Součásti pohonů (7)

0232 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené (1)

0233 Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené (8)

0235 Speciální ložiska (5)

0236 Příslušenství valivých ložisek (5)

0243 Lana ocelová (13)

0244 Lana a jejich příslušenství (15)

0246 Valivá ložiska (11)

0247 Valivá ložiska (4)

0248 Tělesa a víka ložisek (4)

0260 Pružiny (11)

0270 Součásti pístových strojů (17)

0272 Teploměrové jímky a jejich součásti (2)

0283 Ohebné hadice (4)

0284 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství (1)

0285 Ohebné hadice, hřídele a příslušenství (1)

0290 Těsnění, všeobecně (7)

0292 Těsnění výplňové a tvářené (14)

0294 Těsnění tvarové (3)

0295 Součásti pro těsnění (5)