Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0210 - Šrouby, matice, podložky. Část obecná

Zobrazit obsah třídy 2

ČSN EN ISO 225 (021001)
Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů
Katalogové číslo: 88249 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 225

ČSN ISO 8992 (021002)
Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice
Katalogové číslo: 89175 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8992

ČSN EN ISO 1891-2 (021003)
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
Katalogové číslo: 99667 Cena: 570 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
Změny a opravy: A1 12.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1891-2

ČSN EN ISO 1891-4 (021003)
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita
Katalogové číslo: 509468 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1891-4

ČSN ISO 1891 (021003)
Spojovací součásti - Terminologie
Katalogové číslo: 88650 Cena: 770 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1891

ČSN 02 1005-6 (021005)
Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu
Katalogové číslo: 24283 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-04-29 Účinnost: 1988-07-01
Změny a opravy: Z1 7.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1005-6

ČSN EN ISO 898-1 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Katalogové číslo: 94602 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 898-1

ČSN EN ISO 898-2 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Katalogové číslo: 91719 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 898-2

ČSN EN ISO 898-3 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti
Katalogové číslo: 505917 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
Změny a opravy: A1 11.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 898-3

ČSN EN ISO 898-5 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
Katalogové číslo: 94922 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 898-5

ČSN ISO 898-7 (021005)
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm
Katalogové číslo: 17487 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 898-7

ČSN ISO 3800 (021006)
Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků
Katalogové číslo: 21910 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3800

ČSN EN ISO 3506-1 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd
Katalogové číslo: 510559 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3506-1

ČSN EN ISO 3506-2 (021007)
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd
Katalogové číslo: 510558 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3506-2

ČSN EN ISO 3506-3 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem
Katalogové číslo: 86081 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3506-3

ČSN EN ISO 3506-4 (021007)
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu
Katalogové číslo: 86080 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3506-4

ČSN EN ISO 4042 (021008)
Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků
Katalogové číslo: 506335 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4042

ČSN EN 28839 (021009)
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů
Katalogové číslo: 17161 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-02-01 Účinnost: 1995-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 28839

ČSN 02 1010 (021010)
Výchozí materiál pro šrouby a matice
Katalogové číslo: 189 Cena: 65 Kč
Vydána: 1961-01-18 Účinnost: 1961-10-01
Změny a opravy: Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, opr. 6.82 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1010

ČSN EN ISO 2320 (021011)
Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky
Katalogové číslo: 99806 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2320

ČSN ISO 885 (021012)
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou
Katalogové číslo: 94601 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 885

ČSN EN ISO 10683 (021013)
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel
Katalogové číslo: 506334 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10683

ČSN EN ISO 4759-1 (021014)
Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C
Katalogové číslo: 63256 Cena: 590 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4759-1

ČSN EN ISO 4759-3 (021014)
Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F
Katalogové číslo: 501024 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4759-3

ČSN EN ISO 16426 (021015)
Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti
Katalogové číslo: 67606 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16426

ČSN EN 26157-1 (021016)
Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 17159 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 26157-1

ČSN EN 26157-3 (021016)
Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití
Katalogové číslo: 17158 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 26157-3

ČSN EN ISO 6157-2 (021016)
Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice
Katalogové číslo: 72202 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6157-2

ČSN EN ISO 15330 (021017)
Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy
Katalogové číslo: 60316 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15330

ČSN EN ISO 3269 (021018)
Spojovací součásti - Přejímací kontrola
Katalogové číslo: 509054 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3269

ČSN ISO 272 (021019)
Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč
Katalogové číslo: 94679 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 272

ČSN 02 1020 (021020)
Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí s podložkou
Katalogové číslo: 190 Cena: 65 Kč
Vydána: 1973-12-19 Účinnost: 1978-01-01
Změny a opravy: Za 3.77, Zb 10.82 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1020

ČSN 02 1021 (021021)
Opěrné plochy pro spojovací součásti
Katalogové číslo: 24284 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-09-12 Účinnost: 1986-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1021

ČSN EN 27721 (021022)
Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)
Katalogové číslo: 18620 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-03-01 Účinnost: 1996-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 27721

ČSN EN ISO 7721-2 (021022)
Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)
Katalogové číslo: 19464 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
Změny a opravy: opr. 11.96 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7721-2

ČSN ISO 7041 (021023)
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12
Katalogové číslo: 94620 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7041

ČSN 02 1024 (021024)
Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou
Katalogové číslo: 191 Cena: 65 Kč
Vydána: 1973-12-19 Účinnost: 1978-01-01
Změny a opravy: Za 3.77, Zb 10.82 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1024

ČSN EN ISO 888 (021025)
Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu
Katalogové číslo: 96290 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
Změny a opravy: Z1 3.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 888

ČSN EN ISO 16048 (021026)
Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli
Katalogové číslo: 67746 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16048

ČSN EN ISO 14581 (021027)
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
Katalogové číslo: 94598 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14581

ČSN EN ISO 14582 (021028)
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem
Katalogové číslo: 94599 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14582

ČSN 02 1029 (021029)
Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T
Katalogové číslo: 192 Cena: 32 Kč
Vydána: 1950-02-01 Účinnost: 1950-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1029

ČSN 02 1030 (021030)
Obrobené T - drážky
Katalogové číslo: 24287 Cena: 65 Kč
Vydána: 1991-03-29 Účinnost: 1992-01-01
Změny a opravy: opr. 1.99 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1030

ČSN EN ISO 4753 (021031)
Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO
Katalogové číslo: 90760 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4753

ČSN EN ISO 10684 (021032)
Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem
Katalogové číslo: 71976 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10684

ČSN ISO 3508 (021033)
Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262
Katalogové číslo: 18062 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3508

ČSN 02 1034 (021034)
Výběhy vnitřního metrického závitu
Katalogové číslo: 24288 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-09-28 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1034

ČSN EN ISO 15065 (021035)
Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721
Katalogové číslo: 73894 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15065

ČSN ISO 4755 (021036)
Spojovací součásti - Drážka pro vnější metrické závity
Katalogové číslo: 21913 Cena: 65 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4755

ČSN 02 1037 (021037)
Drážky vnitřního metrického závitu
Katalogové číslo: 24290 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-09-28 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1037

ČSN EN ISO 4757 (021040)
Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)
Katalogové číslo: 19290 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-05-01 Účinnost: 1996-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4757

ČSN 02 1041 (021041)
Drážky přímé pro šrouby. Rozměry
Katalogové číslo: 193 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-01-22 Účinnost: 1981-07-01
Změny a opravy: Za 7.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1041

ČSN EN 14399-1 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 506801 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-1

ČSN EN 14399-10 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím
Katalogové číslo: 506808 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-10

ČSN EN 14399-2 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání
Katalogové číslo: 506802 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-2

ČSN EN 14399-3 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí
Katalogové číslo: 506803 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-3

ČSN EN 14399-4 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí
Katalogové číslo: 506804 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-4

ČSN EN 14399-5 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky
Katalogové číslo: 506805 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-5

ČSN EN 14399-6 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením
Katalogové číslo: 506806 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-6

ČSN EN 14399-7 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí
Katalogové číslo: 506079 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-7

ČSN EN 14399-8 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí
Katalogové číslo: 506080 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-8

ČSN EN 14399-9 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice
Katalogové číslo: 506807 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14399-9

ČSN EN 15048-1 (021043)
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 501032 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15048-1

ČSN EN 15048-2 (021043)
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost
Katalogové číslo: 501033 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15048-2

ČSN EN ISO 10664 (021045)
Vnitřní hexalobulár pro šrouby
Katalogové číslo: 97626 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10664

ČSN EN 20273 (021050)
Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)
Katalogové číslo: 18615 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-01-01 Účinnost: 1996-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 20273

ČSN 02 1051 (021051)
Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby
Katalogové číslo: 16129 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1051

ČSN ISO 7378 (021052)
Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty
Katalogové číslo: 94677 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7378

ČSN EN ISO 10666 (021055)
Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti
Katalogové číslo: 60314 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10666

ČSN EN ISO 10644 (021060)
Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV
Katalogové číslo: 85087 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10644

ČSN 02 1065 (021065)
Šrouby a matice. Lícování závitu
Katalogové číslo: 196 Cena: 32 Kč
Vydána: 1953-03-10 Účinnost: 1953-06-01
Změny a opravy: Za 10.73 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1065

ČSN EN ISO 10484 (021066)
Zkouška matic rozšiřováním
Katalogové číslo: 72203 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10484

ČSN EN ISO 10485 (021067)
Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce
Katalogové číslo: 72201 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10485

ČSN 02 1080 (021080)
Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy
Katalogové číslo: 24293 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-01-16 Účinnost: 1985-07-01
Změny a opravy: Za 2.87 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 02 1080

ČSN EN ISO 16047 (021090)
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou
Katalogové číslo: 73762 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
Změny a opravy: A1 2.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16047

ČSN EN 14831 (021091)
Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení
Katalogové číslo: 74070 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14831