Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

7200 Všeobecně (1)

7201 Základní zkušební metody pro silikáty (32)

7210 Zeminy, popisy a klasifikace (90)

7211 Zkušební metody hornin a zemin (83)

7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu (12)

7213 Horniny složené, žula apod. (12)

7214 Přírodní a umělý kámen (15)

7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha (27)

7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit (1)

7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest (2)

7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního a umělého kamene) pro stavebnictví (17)

7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec (2)

7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet (23)

7221 Pojiva na bázi cementu (25)

7222 Pojiva na bázi vápna (3)

7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely (42)

7224 Malty, maltové směsi, potěry (51)

7225 Stavební prvky z přírodního kamene (1)

7226 Cihlářské pálené výrobky (47)

7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce (15)

7229 Vláknocementové trouby a tvarovky (3)

7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce (28)

7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky (7)

7232 Betonové dlaždice a betonová krytina (4)

7233 Stavební dílce speciální (1)

7234 Vláknocementové výrobky (30)

7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce (14)

7237 Stavební prvky a dílce pro vodorovné konstrukce (1)

7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti (2)

7247 Keramické výrobky - kachle (1)

7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika (12)

7250 Keramické materiály pro elektrotechniku (1)

7251 Stavební keramika (24)

7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická (11)

7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika (5)

7256 Porcelán laboratorní a chemický (2)

7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně (79)

7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální (6)

7262 Žárovzdorné tvarovky (8)

7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost (1)

7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně (46)

7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (8)

7272 Izolační materiály a výrobky směsové (78)

7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken (3)

7274 Jemná keramika (fotokatalytické materiály) (6)

7275 Speciální technická keramika (91)

7276 Hydroizolační pásy a fólie (69)

7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek (23)