Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

7200 Všeobecně (1)

7201 Základní zkušební metody pro silikáty (32)

7210 Zeminy, popisy a klasifikace (82)

7211 Zkušební metody hornin a zemin (83)

7212 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu (12)

7213 Horniny složené, žula apod. (12)

7214 Přírodní a umělý kámen (15)

7215 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha (27)

7216 Nerosty nerudné, tuha, grafit (1)

7217 Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest (2)

7218 Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví (17)

7219 Nerosty nerudné, kazivec, těživec (2)

7220 Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet (23)

7221 Pojiva na bázi cementu (24)

7222 Pojiva na bázi vápna (3)

7223 Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely (42)

7224 Malty, maltové směsi, potěry (55)

7225 Stavební prvky z přírodního kamene (1)

7226 Cihlářské pálené výrobky (47)

7227 Pomocné výrobky pro zděné konstrukce (15)

7229 Vláknocementové trouby a tvarovky (3)

7230 Betonové a železobetonové prvky a dílce (28)

7231 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky (7)

7232 Betonové dlaždice a betonová krytina (4)

7233 Stavební dílce speciální (1)

7234 Vláknocementové výrobky (28)

7236 Stavební dílce pro svislé konstrukce (14)

7237 Stavební dílce pro vodorovné konstrukce (1)

7243 Stavební materiály. Zkoušení odolnosti (2)

7247 Keramické výrobky - kachle (1)

7248 Keramické výrobky - zdravotnická keramika (12)

7250 Keramické materiály pro elektrotechniku (1)

7251 Stavební keramika (24)

7252 Keramika kanalizační, hospodářská a chemická (11)

7255 Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika (5)

7256 Porcelán laboratorní a chemický (2)

7260 Žárovzdorné výrobky, všeobecně (79)

7261 Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální (6)

7262 Žárovzdorné tvarovky (8)

7265 Žárovzdorné výrobky basické, jakost (1)

7270 Izolační materiály a výrobky všeobecně (41)

7271 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (8)

7272 Izolační materiály a výrobky směsové (67)

7273 Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken (3)

7275 Speciální technická keramika (98)

7276 Hydroizolační pásy a fólie (67)

7280 Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek (12)

7291 Drtiče a podavače nerostných hmot (1)

7292 Mlýny na nerostné hmoty (1)

7293 Třídiče a odlučovače nerostných hmot (1)