Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7250 - Keramické materiály pro elektrotechniku

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN 72 5010 (725010)
Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků
Katalogové číslo: 30954 Cena: 230 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-06-01
Změny a opravy: Za 6.91, Z2 2.94, Z3 6.94, Z4 8.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5010