Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7234 - Vláknocementové výrobky

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 492 +A2 (723401)
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Katalogové číslo: 509598 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 492 +A2

ČSN EN 494 +A1 (723402)
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Katalogové číslo: 99201 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 494 +A1

ČSN EN 12467 +A2 (723403)
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Katalogové číslo: 509597 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12467 +A2

ČSN EN 1170-1 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"
Katalogové číslo: 56167 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-1

ČSN EN 1170-2 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"
Katalogové číslo: 56168 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-2

ČSN EN 1170-3 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB
Katalogové číslo: 56169 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-3

ČSN EN 1170-4 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
Katalogové číslo: 56170 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-4

ČSN EN 1170-5 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
Katalogové číslo: 56171 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-5

ČSN EN 1170-6 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu
Katalogové číslo: 56172 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-6

ČSN EN 1170-7 (723410)
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti
Katalogové číslo: 56173 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-7

ČSN EN 1170-8 (723410)
Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech
Katalogové číslo: 83556 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1170-8

ČSN EN 1169 (723411)
Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu
Katalogové číslo: 58225 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1169

ČSN EN 15057 (723411)
Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu
Katalogové číslo: 76706 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15057

ČSN EN 14649 (723412)
Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)
Katalogové číslo: 74612 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14649

ČSN EN 15422 (723413)
Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů
Katalogové číslo: 82267 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15422

ČSN EN 15037-1 (723414)
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
Katalogové číslo: 82268 Cena: 590 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15037-1

ČSN EN 15037-2 +A1 (723414)
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
Katalogové číslo: 89120 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15037-2 +A1

ČSN EN 15037-3 +A1 (723414)
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky
Katalogové číslo: 89121 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15037-3 +A1

ČSN EN 15037-4 +A1 (723414)
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
Katalogové číslo: 94255 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15037-4 +A1

ČSN EN 15037-5 (723414)
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
Katalogové číslo: 93776 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15037-5

ČSN EN 15191 (723415)
Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu
Katalogové číslo: 86399 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15191

ČSN EN 14650 (723430)
Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny
Katalogové číslo: 75128 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14650

ČSN EN 14651 +A1 (723431)
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)
Katalogové číslo: 81114 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14651 +A1

ČSN EN 14721 +A1 (723432)
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu
Katalogové číslo: 81115 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14721 +A1

ČSN EN 14845-1 (723433)
Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony
Katalogové číslo: 80128 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14845-1

ČSN EN 14845-2 (723433)
Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton
Katalogové číslo: 78505 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14845-2

ČSN EN 14889-1 (723434)
Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda
Katalogové číslo: 78507 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14889-1

ČSN EN 14889-2 (723434)
Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda
Katalogové číslo: 78508 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14889-2