Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7210 - Zeminy, popisy a klasifikace

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN ISO 14688-1 (721003)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
Katalogové číslo: 504775 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14688-1

ČSN EN ISO 14688-2 (721003)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
Katalogové číslo: 504776 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14688-2

ČSN EN ISO 22476-1 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku
Katalogové číslo: 516906 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-1

ČSN EN ISO 22476-10 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška
Katalogové číslo: 504170 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-10

ČSN EN ISO 22476-11 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem
Katalogové číslo: 502843 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-11

ČSN EN ISO 22476-12 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)
Katalogové číslo: 84254 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-12

ČSN EN ISO 22476-14 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu
Katalogové číslo: 510124 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-14

ČSN EN ISO 22476-15 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání
Katalogové číslo: 500965 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-15

ČSN EN ISO 22476-2 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška
Katalogové číslo: 73276 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
Změny a opravy: A1 5.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-2

ČSN EN ISO 22476-3 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška
Katalogové číslo: 73277 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
Změny a opravy: A1 5.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-3

ČSN EN ISO 22476-4 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem ve vrtu podle Ménarda
Katalogové číslo: 513676 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-4

ČSN EN ISO 22476-5 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem
Katalogové číslo: 517338 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-5

ČSN EN ISO 22476-6 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem
Katalogové číslo: 506531 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-6

ČSN EN ISO 22476-7 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem
Katalogové číslo: 92386 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-7

ČSN EN ISO 22476-8 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem
Katalogové číslo: 506532 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-8

ČSN EN ISO 22476-9 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)
Katalogové číslo: 511550 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22476-9

ČSN EN ISO 14689 (721005)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin
Katalogové číslo: 504777 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14689

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Katalogové číslo: 97558 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1006

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 97097 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
Změny a opravy: A1 10.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-1

ČSN EN ISO 17892-10 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška
Katalogové číslo: 506897 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-10

ČSN EN ISO 17892-11 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti
Katalogové číslo: 507302 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-11

ČSN EN ISO 17892-12 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
Katalogové číslo: 505545 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
Změny a opravy: A1 2.22t, A2 9.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-12

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 97096 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-2

ČSN EN ISO 17892-3 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
Katalogové číslo: 99616 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-3

ČSN EN ISO 17892-4 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti
Katalogové číslo: 503457 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-4

ČSN EN ISO 17892-5 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním
Katalogové číslo: 502395 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-5

ČSN EN ISO 17892-6 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška
Katalogové číslo: 502394 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-6

ČSN EN ISO 17892-7 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku
Katalogové číslo: 504774 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-7

ČSN EN ISO 17892-8 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška
Katalogové číslo: 505068 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-8

ČSN EN ISO 17892-9 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin
Katalogové číslo: 505129 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17892-9

ČSN EN ISO 22477-1 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku
Katalogové číslo: 506663 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22477-1

ČSN EN ISO 22477-10 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením
Katalogové číslo: 501286 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22477-10

ČSN EN ISO 22477-2 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 2: Zkoušení pilot: statická tahová zkouška
Katalogové číslo: 518079 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22477-2

ČSN EN ISO 22477-4 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením
Katalogové číslo: 505283 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22477-4

ČSN EN ISO 22477-5 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev
Katalogové číslo: 510637 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22477-5

ČSN 72 1010 (721010)
Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
Katalogové číslo: 30753 Cena: 340 Kč
Vydána: 1989-04-06 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1010

ČSN EN ISO 22475-1 (721011)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody
Katalogové číslo: 514022 Cena: 990 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22475-1

ČSN EN ISO 18674-1 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 97875 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-1

ČSN EN ISO 18674-2 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry
Katalogové číslo: 501152 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-2

ČSN EN ISO 18674-3 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry
Katalogové číslo: 504245 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
Změny a opravy: A1 8.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-3

ČSN EN ISO 18674-4 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry
Katalogové číslo: 510939 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-4

ČSN EN ISO 18674-5 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC)
Katalogové číslo: 509674 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-5

ČSN EN ISO 18674-8 (721012)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 8: Měření zatížení: Snímače tlaku
Katalogové číslo: 518418 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18674-8

ČSN EN ISO 17628 (721013)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech
Katalogové číslo: 98449 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17628

ČSN EN ISO 22282-1 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 91324 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-1

ČSN EN ISO 22282-2 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů
Katalogové číslo: 91319 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-2

ČSN EN ISO 22282-3 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách
Katalogové číslo: 91320 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-3

ČSN EN ISO 22282-4 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky
Katalogové číslo: 512489 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-4

ČSN EN ISO 22282-5 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky
Katalogové číslo: 91322 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-5

ČSN EN ISO 22282-6 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů
Katalogové číslo: 91323 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22282-6

ČSN P CEN/TS 17006 (721016)
Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)
Katalogové číslo: 501852 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17006

ČSN EN 16907-1 (721017)
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Katalogové číslo: 507042 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-1

ČSN EN 16907-2 (721017)
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Katalogové číslo: 507041 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-2

ČSN EN 16907-3 (721017)
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Katalogové číslo: 507038 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-3

ČSN EN 16907-4 (721017)
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Katalogové číslo: 517301 Cena: 590 Kč
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-4

ČSN EN 16907-5 (721017)
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality
Katalogové číslo: 517302 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-5

ČSN EN 16907-6 (721017)
Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody
Katalogové číslo: 507043 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-6

ČSN EN 16907-7 (721017)
Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů
Katalogové číslo: 513218 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16907-7

ČSN 72 1018 (721018)
Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
Katalogové číslo: 5370 Cena: 125 Kč
Vydána: 1970-04-03 Účinnost: 1971-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1018

ČSN 72 1019 (721019)
Laboratorní stanovení smršťování zemin
Katalogové číslo: 30756 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-06-09 Účinnost: 1990-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1019

ČSN P CEN/TS 17693-1 (721020)
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO)
Katalogové číslo: 514176 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17693-1

ČSN P CEN/TS 17693-2 (721020)
Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti
Katalogové číslo: 514175 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17693-2

ČSN 72 1021 (721021)
Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
Katalogové číslo: 5371 Cena: 65 Kč
Vydána: 1970-04-03 Účinnost: 1971-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1021

ČSN 72 1022 (721022)
Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
Katalogové číslo: 5372 Cena: 65 Kč
Vydána: 1970-04-03 Účinnost: 1971-04-01
Změny a opravy: Za 9.86 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1022

ČSN P CEN ISO/TS 24283-1 (721023)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik
Katalogové číslo: 514575 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 24283-1

ČSN P CEN ISO/TS 24283-2 (721023)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 2: Odpovědný expert
Katalogové číslo: 514574 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 24283-2

ČSN P CEN ISO/TS 24283-3 (721023)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 3: Kvalifikovaná společnost
Katalogové číslo: 514573 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 24283-3

ČSN EN 17542-1 (721024)
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 1: Zkouška rozpadavosti
Katalogové číslo: 515574 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17542-1

ČSN EN 17542-2 (721024)
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 2: Zkouška drtitelnosti
Katalogové číslo: 515573 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17542-2

ČSN EN 17542-3 (721024)
Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 3: Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří na zeminách a horninách
Katalogové číslo: 515572 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17542-3

ČSN EN 17685-1 (721025)
Zemní práce - Chemické zkoušky - Část 1: Stanovení obsahu organických látek žíháním
Katalogové číslo: 517083 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17685-1

ČSN 72 1026 (721026)
Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
Katalogové číslo: 30759 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-12-01 Účinnost: 1993-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1026

ČSN 72 1029 (721029)
Stanovení adsorpce vody podle Enslina
Katalogové číslo: 98216 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1029

ČSN 72 1068 (721068)
Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu
Katalogové číslo: 98215 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1068

ČSN 72 1070 (721070)
Stanovení pH keramických surovin a hmot
Katalogové číslo: 98214 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1070

ČSN 72 1072 (721072)
Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot
Katalogové číslo: 98213 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1072

ČSN 72 1073 (721073)
Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením
Katalogové číslo: 98211 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1073

ČSN 72 1074 (721074)
Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem
Katalogové číslo: 98212 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1074

ČSN 72 1076 (721076)
Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin
Katalogové číslo: 98208 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1076

ČSN 72 1077 (721077)
Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv
Katalogové číslo: 98210 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1077

ČSN 72 1078 (721078)
Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků
Katalogové číslo: 98209 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1078

ČSN 72 1079 (721079)
Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů
Katalogové číslo: 98224 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1079

ČSN 72 1080 (721080)
Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin
Katalogové číslo: 98238 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1080

ČSN 72 1082 (721082)
Vypalovací zkoušky keramických surovin
Katalogové číslo: 98217 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1082

ČSN 72 1083 (721083)
Termické rozbory keramických surovin
Katalogové číslo: 98218 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1083

ČSN 72 1085 (721085)
Stanovení melitelnosti
Katalogové číslo: 98219 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1085

ČSN 72 1086 (721086)
Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů
Katalogové číslo: 98220 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1086

ČSN 72 1088 (721088)
Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem
Katalogové číslo: 98221 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1088

ČSN 72 1089 (721089)
Stanovení absolutní bělosti keramických surovin
Katalogové číslo: 98223 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1089

ČSN 72 1090 (721090)
Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera
Katalogové číslo: 98222 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1090