Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7270 - Izolační materiály a výrobky všeobecně

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN ISO 9229 (727000)
Tepelné izolace - Terminologie
Katalogové číslo: 513424 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9229

ČSN EN ISO 12241 (727006)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
Katalogové číslo: 518265 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12241

ČSN 72 7010 (727010)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení
Katalogové číslo: 31002 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-07-14 Účinnost: 1989-06-01
Změny a opravy: Z1 9.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7010

ČSN 72 7011 (727011)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda válce
Katalogové číslo: 16469 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-07-01 Účinnost: 1994-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7011

ČSN 72 7012-1 (727012)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 1: Společná ustanovení
Katalogové číslo: 16022 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7012-1

ČSN 72 7012-2 (727012)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky
Katalogové číslo: 16023 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7012-2

ČSN 72 7012-3 (727012)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
Katalogové číslo: 16024 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7012-3

ČSN 72 7013 (727013)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule
Katalogové číslo: 16710 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7013

ČSN 72 7014 (727014)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek
Katalogové číslo: 15920 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7014

ČSN 72 7018 (727018)
Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot
Katalogové číslo: 5514 Cena: 65 Kč
Vydána: 1970-07-29 Účinnost: 1971-05-01
Změny a opravy: Za 12.78t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7018

ČSN 72 7022 (727022)
Stanovení zrnitosti křemelinových výrobků sítovým rozborem
Katalogové číslo: 5515 Cena: 65 Kč
Vydána: 1971-01-07 Účinnost: 1972-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7022

ČSN 72 7025 (727025)
Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu
Katalogové číslo: 5516 Cena: 65 Kč
Vydána: 1970-12-23 Účinnost: 1972-01-01
Změny a opravy: Za 11.74, Zb 12.78t, Zc 7.88t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7025

ČSN 72 7030 (727030)
Stanovení součinitele difúze vodní páry stavebních materiálů. Všeobecná část
Katalogové číslo: 5517 Cena: 190 Kč
Vydána: 1973-06-13 Účinnost: 1974-08-01
Změny a opravy: Z1 2.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7030

ČSN EN 822 (727041)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
Katalogové číslo: 93710 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 822

ČSN EN ISO 29465 (727041)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
Katalogové číslo: 516159 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29465

ČSN EN 823 (727042)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
Katalogové číslo: 93711 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 823

ČSN EN ISO 29466 (727042)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
Katalogové číslo: 516532 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29466

ČSN EN 824 (727043)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti
Katalogové číslo: 93712 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 824

ČSN EN 825 (727044)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
Katalogové číslo: 93713 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 825

ČSN EN ISO 29468 (727044)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
Katalogové číslo: 516161 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29468

ČSN EN 826 (727045)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
Katalogové číslo: 93714 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 826

ČSN EN ISO 29469 (727045)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
Katalogové číslo: 516534 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29469

ČSN EN 1603 (727047)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)
Katalogové číslo: 93716 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1603

ČSN EN 1604 (727048)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Katalogové číslo: 93717 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1604

ČSN EN 1605 (727049)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
Katalogové číslo: 93718 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1605

ČSN EN 1607 (727051)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
Katalogové číslo: 93720 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1607

ČSN EN 1608 (727052)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
Katalogové číslo: 93721 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1608

ČSN EN ISO 29766 (727052)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
Katalogové číslo: 516536 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29766

ČSN EN ISO 29767 (727053)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
Katalogové číslo: 509487 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29767

ČSN EN 12085 (727054)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Katalogové číslo: 93723 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12085

ČSN EN ISO 29768 (727054)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Katalogové číslo: 516144 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29768

ČSN EN 12086 (727055)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry
Katalogové číslo: 93724 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12086

ČSN EN ISO 16535 (727056)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Katalogové číslo: 509655 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16535

ČSN EN ISO 16536 (727057)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
Katalogové číslo: 509654 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16536

ČSN EN 12089 (727058)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem
Katalogové číslo: 93727 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12089

ČSN EN 12090 (727059)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem
Katalogové číslo: 93728 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12090

ČSN EN 12429 (727061)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Katalogové číslo: 56514 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12429

ČSN EN 12430 (727062)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
Katalogové číslo: 93730 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12430

ČSN EN 12431 (727063)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Katalogové číslo: 93731 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
Změny a opravy: Z1 2.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12431

ČSN EN ISO 29770 (727063)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Katalogové číslo: 516163 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29770

ČSN EN 13820 (727064)
Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek
Katalogové číslo: 70393 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13820

ČSN EN 13793 (727065)
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování
Katalogové číslo: 70394 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13793

ČSN EN ISO 16534 (727066)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
Katalogové číslo: 512265 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16534

ČSN EN ISO 16546 (727067)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
Katalogové číslo: 512266 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16546

ČSN EN ISO 29470 (727068)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 512267 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29470

ČSN EN 17886 (727070)
Tepelněizolační výrobky - Posouzení náchylnosti k růstu plísní - Laboratorní zkušební metoda
Katalogové číslo: 518950 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17886