Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7275 - Speciální technická keramika

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 14232 (727500)
Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky
Katalogové číslo: 86043 Cena: 570 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14232

ČSN EN ISO 19634 (727501)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Definice a značky
Katalogové číslo: 513304 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19634

ČSN EN ISO 13383-1 (727504)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic
Katalogové číslo: 500464 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13383-1

ČSN EN ISO 13383-2 (727504)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků
Katalogové číslo: 500442 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13383-2

ČSN EN ISO 17138 (727505)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 515040 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17138

ČSN EN ISO 17139 (727506)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) -Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení tepelné roztažnosti
Katalogové číslo: 515042 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17139

ČSN EN ISO 18608 (727507)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí za atmosférického tlaku vzduchu - Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrubové citlivosti
Katalogové číslo: 515041 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18608

ČSN EN ISO 17092 (727509)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení korozní odolnosti monolitických keramik v kyselých a zásaditých roztocích
Katalogové číslo: 517283 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17092

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510)
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou
Katalogové číslo: 71604 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TS 1071-7

ČSN EN 623-1 (727511)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva
Katalogové číslo: 76803 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 623-1

ČSN EN 623-4 (727511)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu
Katalogové číslo: 72325 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 623-4

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody
Katalogové číslo: 72779 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14425-1

ČSN EN ISO 23146 (727514)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)
Katalogové číslo: 500494 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23146

ČSN EN 725-1 (727515)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém
Katalogové číslo: 80545 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 725-1

ČSN EN ISO 23145-1 (727516)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení
Katalogové číslo: 500495 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23145-1

ČSN EN ISO 23145-2 (727516)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost
Katalogové číslo: 500434 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23145-2

ČSN EN ISO 21821 (727519)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků na přírodním slinování
Katalogové číslo: 516711 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21821

ČSN EN ISO 21814 (727520)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy prášků nitridu hliníku
Katalogové číslo: 516712 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21814

ČSN EN ISO 21813 (727521)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy pro vysoce čisté prášky titaničitanu barnatého
Katalogové číslo: 516443 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21813

ČSN EN 725-3 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem
Katalogové číslo: 79563 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 725-3

ČSN EN 725-5 (727522)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic
Katalogové číslo: 79562 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 725-5

ČSN EN ISO 18452 (727523)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem
Katalogové číslo: 500433 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18452

ČSN EN ISO 26423 (727524)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou
Katalogové číslo: 500436 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26423

ČSN EN ISO 20502 (727525)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem
Katalogové číslo: 500430 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20502

ČSN EN ISO 23739 (727526)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy práškového oxidu zirkoničitého
Katalogové číslo: 518209 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23739

ČSN EN ISO 26424 (727527)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou
Katalogové číslo: 500435 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26424

ČSN EN ISO 26443 (727529)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků
Katalogové číslo: 500437 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26443

ČSN EN ISO 14604 (727530)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu
Katalogové číslo: 500431 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14604

ČSN EN 820-1 (727533)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 66489 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 820-1

ČSN EN 820-2 (727533)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením
Katalogové číslo: 67868 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 820-2

ČSN EN 820-3 (727533)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody
Katalogové číslo: 71600 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 820-3

ČSN EN 820-4 (727533)
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 85009 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 820-4

ČSN EN 820-5 (727533)
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách
Katalogové číslo: 85010 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 820-5

ČSN EN ISO 17562 (727534)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro lineární tepelnou roztažnost monolitické keramiky technikou táhla
Katalogové číslo: 512600 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17562

ČSN EN 821-2 (727535)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení teplotní vodivosti metodou laserového záblesku (nebo tepelného pulsu)
Katalogové číslo: 53496 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 821-2

ČSN EN 821-3 (727535)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity
Katalogové číslo: 72875 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 821-3

ČSN EN 843-1 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 79153 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-1

ČSN EN 843-2 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru
Katalogové číslo: 79154 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-2

ČSN EN 843-3 (727541)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování
Katalogové číslo: 74010 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-3

ČSN EN 843-6 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení
Katalogové číslo: 85013 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-6

ČSN EN 843-7 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky
Katalogové číslo: 87330 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-7

ČSN EN 843-8 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení
Katalogové číslo: 87331 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 843-8

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení
Katalogové číslo: 87335 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 843-9

ČSN EN ISO 24370 (727542)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou trámečku se zářezem chevron (CNB)
Katalogové číslo: 517285 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24370

ČSN EN ISO 20501 (727543)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Weibullovo statistické údaje o síle
Katalogové číslo: 516781 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20501

ČSN EN ISO 20509 (727544)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení oxidační odolnosti neoxidové monolitické keramiky
Katalogové číslo: 517284 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20509

ČSN EN 1006 (727545)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností
Katalogové číslo: 85008 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1006

ČSN EN ISO 17947 (727546)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody pro chemickou analýzu jemných prášků nitridu křemičitého
Katalogové číslo: 517286 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17947

ČSN P CEN/TS 15866 (727551)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken
Katalogové číslo: 84223 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-10-01 Účinnost: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15866

ČSN EN ISO 17161 (727552)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním
Katalogové číslo: 500438 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17161

ČSN EN ISO 18754 (727556)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení hustoty a zdánlivé pórovitosti
Katalogové číslo: 515176 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18754

ČSN EN ISO 19629 (727557)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení jednorozměrné tepelné difuzivy flash metodou
Katalogové číslo: 515177 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19629

ČSN EN ISO 22459 (727558)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Vyztužování keramických kompozitů - Stanovení rozložení pevnosti v tahu a deformace v tahu po porušení vláken v multifilamentovém kabelu při teplotě okolí
Katalogové číslo: 515178 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22459

ČSN EN 658-1 (727560)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení tahových vlastností
Katalogové číslo: 55770 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 658-1

ČSN EN 658-4 (727560)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem
Katalogové číslo: 67481 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 658-4

ČSN EN 658-5 (727560)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové)
Katalogové číslo: 66830 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 658-5

ČSN EN ISO 20504 (727562)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku
Katalogové číslo: 516772 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20504

ČSN EN 1007-1 (727565)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí
Katalogové číslo: 66436 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1007-1

ČSN EN 1007-2 (727565)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty
Katalogové číslo: 66438 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1007-2

ČSN EN 1007-3 (727565)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna
Katalogové číslo: 66437 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1007-3

ČSN EN 1007-6 (727565)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 81354 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1007-6

ČSN EN 1007-7 (727565)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě
Katalogové číslo: 87405 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1007-7

ČSN EN 13235 (727567)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování
Katalogové číslo: 78628 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13235

ČSN EN 15335 (727568)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2 000 °C
Katalogové číslo: 80191 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15335

ČSN EN 1071-10 (727570)
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu
Katalogové číslo: 85011 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1071-10

ČSN EN 1071-12 (727570)
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem
Katalogové číslo: 87087 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1071-12

ČSN EN 1071-13 (727570)
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku
Katalogové číslo: 87088 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1071-13

ČSN EN 1071-4 (727570)
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA)
Katalogové číslo: 75744 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1071-4

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570)
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice
Katalogové číslo: 74911 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 1071-11

ČSN P CEN/TS 15880 (727573)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna
Katalogové číslo: 84523 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15880

ČSN P CEN/TS 15881 (727574)
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech
Katalogové číslo: 84524 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15881

ČSN EN ISO 19628 (727575)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení měrné tepelné kapacity
Katalogové číslo: 512601 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19628

ČSN EN ISO 14544 (727577)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání
Katalogové číslo: 500440 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14544

ČSN EN 12289 (727579)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině
Katalogové číslo: 74095 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12289

ČSN EN ISO 14574 (727580)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem
Katalogové číslo: 500439 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14574

ČSN EN 1894 (727582)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem
Katalogové číslo: 73667 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1894

ČSN EN ISO 17140 (727583)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě
Katalogové číslo: 500520 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17140

ČSN EN ISO 17142 (727584)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě
Katalogové číslo: 500521 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17142

ČSN EN 15158 (727585)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě
Katalogové číslo: 77921 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15158

ČSN P CEN/TS 15658 (727588)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce
Katalogové číslo: 81004 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15658

ČSN EN 15365 (727589)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce
Katalogové číslo: 87404 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15365

ČSN EN ISO 15732 (727590)
Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB)
Katalogové číslo: 74279 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15732

ČSN EN ISO 18756 (727591)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF)
Katalogové číslo: 74265 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18756

ČSN EN ISO 18757 (727592)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET
Katalogové číslo: 74912 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18757

ČSN EN ISO 18753 (727593)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků
Katalogové číslo: 503783 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18753

ČSN EN ISO 14629 (727594)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků
Katalogové číslo: 500441 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14629

ČSN EN ISO 14705 (727595)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda tvrdosti monolitické keramiky při pokojové teplotě
Katalogové číslo: 512243 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14705

ČSN EN ISO 17172 (727596)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků
Katalogové číslo: 512284 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17172

ČSN EN ISO 18610 (727597)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí v atmosferickém tlaku vzduchu - Stanovení elastických vlastností pomocí ultrazvukové techniky
Katalogové číslo: 512244 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18610

ČSN EN ISO 19630 (727598)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě
Katalogové číslo: 513302 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19630

ČSN EN ISO 20323 (727599)
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti silných keramických povlaků při zvýšené teplotě
Katalogové číslo: 513303 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20323