Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7223 - Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN 72 2301 (722301)
Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody
Katalogové číslo: 5418 Cena: 230 Kč
Vydána: 1978-11-01 Účinnost: 1980-07-01
Změny a opravy: Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2301

ČSN EN 480-1 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Katalogové číslo: 517860 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-1

ČSN EN 480-10 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
Katalogové číslo: 85199 Cena: 125 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-10

ČSN EN 480-11 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
Katalogové číslo: 75608 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-11

ČSN EN 480-12 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
Katalogové číslo: 75609 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-12

ČSN EN 480-13 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
Katalogové číslo: 500561 Cena: 125 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-13

ČSN EN 480-14 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda
Katalogové číslo: 77820 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-14

ČSN EN 480-15 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu
Katalogové číslo: 517861 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-15

ČSN EN 480-2 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
Katalogové číslo: 77738 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-2

ČSN EN 480-4 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu
Katalogové číslo: 75611 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-4

ČSN EN 480-5 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
Katalogové číslo: 75610 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-5

ČSN EN 480-6 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
Katalogové číslo: 75607 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-6

ČSN EN 480-8 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
Katalogové číslo: 91606 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 480-8

ČSN EN 934-1 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
Katalogové číslo: 81723 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-1

ČSN EN 934-2 +A1 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 92018 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-2 +A1

ČSN EN 934-3 +A1 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 92533 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-3 +A1

ČSN EN 934-4 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 84897 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-4

ČSN EN 934-5 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 86920 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-5

ČSN EN 934-6 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
Katalogové číslo: 514267 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 934-6

ČSN EN ISO 6927 (722330)
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví
Katalogové číslo: 512730 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6927

ČSN EN ISO 11600 (722331)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely
Katalogové číslo: 71131 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.06t, A1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11600

ČSN EN ISO 7389 (722333)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů
Katalogové číslo: 71132 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7389

ČSN EN ISO 7390 (722334)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů
Katalogové číslo: 71133 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7390

ČSN EN ISO 8339 (722335)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)
Katalogové číslo: 75059 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8339

ČSN EN ISO 8340 (722336)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení
Katalogové číslo: 75060 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8340

ČSN EN ISO 8394-1 (722337)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů
Katalogové číslo: 88334 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8394-1

ČSN EN ISO 8394-2 (722337)
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje
Katalogové číslo: 504356 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8394-2

ČSN EN ISO 9046 (722338)
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě
Katalogové číslo: 512731 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9046

ČSN EN ISO 9047 (722339)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě
Katalogové číslo: 69011 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9047

ČSN EN ISO 10563 (722341)
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení změn hmotnosti a objemu
Katalogové číslo: 518017 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10563

ČSN EN ISO 10590 (722342)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě
Katalogové číslo: 75058 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10590

ČSN EN ISO 10591 (722343)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě
Katalogové číslo: 514208 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10591

ČSN EN ISO 11432 (722344)
Budovy a inženýrské stavby - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení
Katalogové číslo: 513952 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11432

ČSN 72 2345 (722345)
Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu
Katalogové číslo: 30918 Cena: 65 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2345

ČSN 72 2348 (722348)
Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A
Katalogové číslo: 30921 Cena: 65 Kč
Vydána: 1983-04-25 Účinnost: 1984-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2348

ČSN EN ISO 11431 (722350)
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo
Katalogové číslo: 66194 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-03-01 Účinnost: 2003-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11431

ČSN 72 2360 (722360)
Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii
Katalogové číslo: 30922 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2360

ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370)
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky
Katalogové číslo: 502701 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15651-1 ed. 3

ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370)
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání
Katalogové číslo: 502703 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15651-2 ed. 3

ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370)
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
Katalogové číslo: 502705 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15651-3 ed. 3

ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370)
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
Katalogové číslo: 502699 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15651-4 ed. 3

ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370)
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem
Katalogové číslo: 502697 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15651-5 ed. 2