Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7227 - Pomocné výrobky pro zděné konstrukce

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 845-1 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
Katalogové číslo: 501734 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 845-1 +A1

ČSN EN 845-2 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
Katalogové číslo: 501736 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 845-2 +A1

ČSN EN 845-3 +A1 (722710)
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
Katalogové číslo: 501738 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 845-3 +A1

ČSN EN 846-10 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
Katalogové číslo: 60746 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-10

ČSN EN 846-11 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
Katalogové číslo: 60743 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-11

ČSN EN 846-13 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
Katalogové číslo: 65159 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-13

ČSN EN 846-14 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem
Katalogové číslo: 92138 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-14

ČSN EN 846-2 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
Katalogové číslo: 60742 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-2

ČSN EN 846-3 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
Katalogové číslo: 60749 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-3

ČSN EN 846-4 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
Katalogové číslo: 65125 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: A1 3.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-4

ČSN EN 846-5 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
Katalogové číslo: 92135 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-5

ČSN EN 846-6 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
Katalogové číslo: 92136 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-6

ČSN EN 846-7 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)
Katalogové číslo: 92137 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-7

ČSN EN 846-8 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
Katalogové číslo: 60744 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
Změny a opravy: A1 12.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-8

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711)
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
Katalogové číslo: 501740 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 846-9 ed. 2