Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7260 - Žárovzdorné výrobky, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN ISO 836 (726000)
Terminologie žárovzdorných materiálů
Katalogové číslo: 510205 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 836

ČSN EN ISO 1927-1 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace
Katalogové číslo: 92662 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-1

ČSN EN ISO 1927-2 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků
Katalogové číslo: 92996 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-2

ČSN EN ISO 1927-3 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu
Katalogové číslo: 92995 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-3

ČSN EN ISO 1927-4 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů
Katalogové číslo: 92994 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-4

ČSN EN ISO 1927-5 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles
Katalogové číslo: 92993 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-5

ČSN EN ISO 1927-6 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností
Katalogové číslo: 92992 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-6

ČSN EN ISO 1927-7 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů
Katalogové číslo: 92991 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-7

ČSN EN ISO 1927-8 (726001)
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností
Katalogové číslo: 92990 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1927-8

ČSN EN ISO 20182 (726002)
Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí
Katalogové číslo: 81900 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20182

ČSN 72 6006 (726006)
Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a doprava zásaditých výrobkov
Katalogové číslo: 5504 Cena: 125 Kč
Vydána: 1975-02-17 Účinnost: 1976-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 6006

ČSN ISO 5022 (726008)
Žárovzdorné výrobky tvarové. Odběr vzorků a přejímací zkoušky
Katalogové číslo: 32056 Cena: 350 Kč
Vydána: 1992-02-01 Účinnost: 1993-03-01
Změny a opravy: opr. 4.94 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5022

ČSN 72 6009 (726009)
Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
Katalogové číslo: 30970 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-08-03 Účinnost: 1989-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 6009

ČSN ISO 8656 (726010)
Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových výrobků. Systém vzorkování
Katalogové číslo: 15459 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8656

ČSN ISO 10080 (726011)
Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin
Katalogové číslo: 15112 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10080

ČSN EN ISO 10081-1 (726014)
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky
Katalogové číslo: 74038 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10081-1

ČSN EN ISO 10081-2 (726014)
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku
Katalogové číslo: 74039 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10081-2

ČSN EN ISO 10081-3 (726014)
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku
Katalogové číslo: 74040 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10081-3

ČSN EN ISO 10081-4 (726014)
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky
Katalogové číslo: 97432 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10081-4

ČSN EN 993-1 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti
Katalogové číslo: 508147 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-1

ČSN EN 993-10 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
Katalogové číslo: 512352 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-10

ČSN EN 993-11 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
Katalogové číslo: 80987 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-11

ČSN EN 993-12 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti
Katalogové číslo: 52361 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-12

ČSN EN 993-13 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace
Katalogové číslo: 20356 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-13

ČSN EN 993-15 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
Katalogové číslo: 74719 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-15

ČSN EN 993-16 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové
Katalogové číslo: 20446 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-16

ČSN EN 993-17 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
Katalogové číslo: 57224 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-17

ČSN EN 993-18 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou
Katalogové číslo: 67906 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-18

ČSN EN 993-19 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou
Katalogové číslo: 71835 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-19

ČSN EN 993-2 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty
Katalogové číslo: 20353 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
Změny a opravy: A1 7.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-2

ČSN EN 993-3 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
Katalogové číslo: 53223 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-3

ČSN EN 993-4 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny
Katalogové číslo: 20354 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-4

ČSN EN 993-5 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
Katalogové číslo: 508148 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-5

ČSN EN 993-6 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí
Katalogové číslo: 508149 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-6

ČSN EN 993-7 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
Katalogové číslo: 56363 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-7

ČSN EN 993-9 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku
Katalogové číslo: 53225 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 993-9

ČSN EN ISO 12676 (726021)
Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému
Katalogové číslo: 70372 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12676

ČSN P CEN/TS 15418 (726022)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin
Katalogové číslo: 77812 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15418

ČSN EN ISO 12678-1 (726029)
Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy
Katalogové číslo: 64666 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12678-1

ČSN ISO 12678 (726029)
Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady
Katalogové číslo: 64667 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12678

ČSN 72 6031 (726031)
Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej teplotnej roztažnosti
Katalogové číslo: 30983 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-11 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 6031

ČSN 72 6032 (726032)
Netvarové žárovzdorné materiály. Stanovení zpracovatelnosti plastických žárovzdorných směsí
Katalogové číslo: 30984 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-03-07 Účinnost: 1987-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 6032

ČSN 72 6033 (726033)
Netvarované žárovzdorné materiály. Příprava zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí
Katalogové číslo: 30985 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-03-07 Účinnost: 1987-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 6033

ČSN EN ISO 1893 (726036)
Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě
Katalogové číslo: 82829 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1893

ČSN EN ISO 12680-1 (726040)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky - Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z vibrace vybuzené úderem
Katalogové číslo: 79831 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12680-1

ČSN EN ISO 16282 (726041)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě
Katalogové číslo: 82480 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16282

ČSN EN ISO 8894-1 (726047)
Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)
Katalogové číslo: 87447 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8894-1

ČSN EN ISO 14720-1 (726066)
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí
Katalogové číslo: 93784 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14720-1

ČSN EN ISO 14720-2 (726066)
Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku
Katalogové číslo: 93785 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14720-2

ČSN EN ISO 12677 (726067)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly
Katalogové číslo: 90625 Cena: 590 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12677

ČSN EN ISO 14719 (726068)
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem
Katalogové číslo: 90626 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14719

ČSN EN ISO 26845 (726069)
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
Katalogové číslo: 82094 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26845

ČSN EN ISO 20565-1 (726070)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 83850 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20565-1

ČSN EN ISO 20565-2 (726070)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
Katalogové číslo: 83851 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20565-2

ČSN EN ISO 20565-3 (726070)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
Katalogové číslo: 83852 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20565-3

ČSN EN ISO 21587-1 (726071)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 81052 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21587-1

ČSN EN ISO 21587-2 (726071)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
Katalogové číslo: 81051 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21587-2

ČSN EN ISO 21587-3 (726071)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 81050 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21587-3

ČSN EN ISO 21079-1 (726072)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad
Katalogové číslo: 82248 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21079-1

ČSN EN ISO 21079-2 (726072)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
Katalogové číslo: 82009 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21079-2

ČSN EN ISO 21079-3 (726072)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES)
Katalogové číslo: 82247 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21079-3

ČSN EN 14945 (726073)
Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití
Katalogové číslo: 75784 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14945

ČSN EN 12698-1 (726074)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody
Katalogové číslo: 80048 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12698-1

ČSN EN 12698-2 (726074)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody
Katalogové číslo: 80047 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12698-2

ČSN EN ISO 21078-1 (726075)
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury
Katalogové číslo: 81918 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21078-1

ČSN EN ISO 21078-2 (726075)
Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech
Katalogové číslo: 81041 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21078-2

ČSN EN ISO 21068-1 (726076)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 1: Základní informace a příprava vzorku
Katalogové číslo: 83006 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21068-1

ČSN EN ISO 21068-2 (726076)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku
Katalogové číslo: 83007 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21068-2

ČSN EN ISO 21068-3 (726076)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek
Katalogové číslo: 83008 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21068-3

ČSN EN ISO 10058-1 (726077)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 83847 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10058-1

ČSN EN ISO 10058-2 (726077)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob
Katalogové číslo: 83848 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10058-2

ČSN EN ISO 10058-3 (726077)
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)
Katalogové číslo: 83849 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10058-3

ČSN EN 15991 (726078)
Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)
Katalogové číslo: 99537 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15991

ČSN EN 15979 (726079)
Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)
Katalogové číslo: 88612 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15979

ČSN EN 1094-1 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků
Katalogové číslo: 82716 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1094-1

ČSN EN 1094-2 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
Katalogové číslo: 56364 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1094-2

ČSN EN 1094-4 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků
Katalogové číslo: 20447 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1094-4

ČSN EN 1094-6 (726080)
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků
Katalogové číslo: 56365 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1094-6

ČSN EN ISO 8895 (726081)
Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě
Katalogové číslo: 77519 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8895