Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7226 - Cihlářské pálené výrobky

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN 72 2600 (722600)
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
Katalogové číslo: 30928 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-09-23 Účinnost: 1990-01-01
Změny a opravy: Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2600

ČSN 72 2601 (722601)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
Katalogové číslo: 6511 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
Změny a opravy: Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2601

ČSN 72 2602 (722602)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
Katalogové číslo: 6521 Cena: 190 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
Změny a opravy: Za 7.82t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2602

ČSN 72 2603 (722603)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti
Katalogové číslo: 6512 Cena: 65 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2603

ČSN 72 2605 (722605)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
Katalogové číslo: 6514 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
Změny a opravy: Z1 4.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2605

ČSN 72 2607 (722607)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
Katalogové číslo: 6518 Cena: 65 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2607

ČSN 72 2608 (722608)
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov
Katalogové číslo: 6516 Cena: 65 Kč
Vydána: 1978-03-10 Účinnost: 1979-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2608

ČSN 72 2609 (722609)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
Katalogové číslo: 502362 Cena: 125 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
Změny a opravy: Z1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2609

ČSN EN 1344 (722615)
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 95092 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1344

ČSN 72 2627-1 (722627)
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky
Katalogové číslo: 5439 Cena: 32 Kč
Vydána: 1980-04-18 Účinnost: 1981-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2627-1

ČSN 72 2627-2 (722627)
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny
Katalogové číslo: 5440 Cena: 32 Kč
Vydána: 1980-04-18 Účinnost: 1981-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2627-2

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
Katalogové číslo: 502340 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-1 +A1

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
Katalogové číslo: 501893 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-2 +A1

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
Katalogové číslo: 501933 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-3 +A1

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
Katalogové číslo: 501935 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-4 +A1

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
Katalogové číslo: 501891 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-5 +A1

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
Katalogové číslo: 501889 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 771-6 +A1

ČSN EN 772-1 +A1 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 98952 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-1 +A1

ČSN EN 772-10 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
Katalogové číslo: 56806 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-10

ČSN EN 772-11 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
Katalogové číslo: 89266 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-11

ČSN EN 772-13 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
Katalogové číslo: 61590 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-13

ČSN EN 772-14 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
Katalogové číslo: 67060 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-14

ČSN EN 772-15 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
Katalogové číslo: 61008 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-15

ČSN EN 772-16 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
Katalogové číslo: 89267 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-16

ČSN EN 772-18 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
Katalogové číslo: 89268 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-18

ČSN EN 772-19 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
Katalogové číslo: 61004 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-19

ČSN EN 772-2 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
Katalogové číslo: 56801 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: A1 8.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-2

ČSN EN 772-20 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
Katalogové číslo: 61005 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
Změny a opravy: A1 8.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-20

ČSN EN 772-21 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
Katalogové číslo: 89269 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-21

ČSN EN 772-22 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
Katalogové číslo: 508866 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-22

ČSN EN 772-3 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
Katalogové číslo: 56802 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-3

ČSN EN 772-4 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
Katalogové číslo: 56803 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-4

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
Katalogové číslo: 501895 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-5 ed. 2

ČSN EN 772-6 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
Katalogové číslo: 64810 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-6

ČSN EN 772-7 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
Katalogové číslo: 56804 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-7

ČSN EN 772-9 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
Katalogové číslo: 56805 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: A1 8.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 772-9

ČSN EN 1745 (722636)
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností
Katalogové číslo: 512909 Cena: 590 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1745

ČSN 72 2640 (722640)
Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
Katalogové číslo: 32078 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
Změny a opravy: Z1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2640

ČSN 72 2642 (722642)
Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky
Katalogové číslo: 66612 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2642

ČSN EN 538 (722681)
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti
Katalogové číslo: 19515 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 538

ČSN EN 539-1 (722682)
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti
Katalogové číslo: 74859 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 539-1

ČSN EN 539-2 (722682)
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
Katalogové číslo: 93925 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 539-2

ČSN EN 1024 (722683)
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik
Katalogové číslo: 90890 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1024

ČSN EN 1304 (722684)
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Katalogové číslo: 94012 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
Změny a opravy: Z1 10.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1304

ČSN EN 14437 (722685)
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy
Katalogové číslo: 516710 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14437

ČSN P CEN/TS 15087 (722686)
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky
Katalogové číslo: 75548 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15087

ČSN 72 2699 (722699)
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
Katalogové číslo: 5448 Cena: 65 Kč
Vydána: 1979-11-10 Účinnost: 1980-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2699