Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7252 - Keramika kanalizační, hospodářská a chemická

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 295-1 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje
Katalogové číslo: 93432 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-1

ČSN EN 295-10 (725201)
Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky
Katalogové číslo: 74085 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-10

ČSN EN 295-2 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků
Katalogové číslo: 93431 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-2

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201)
Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody
Katalogové číslo: 91014 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-3 ed. 2

ČSN EN 295-4 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství
Katalogové číslo: 93430 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-4

ČSN EN 295-5 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky
Katalogové číslo: 93429 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-5

ČSN EN 295-6 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor
Katalogové číslo: 93428 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-6

ČSN EN 295-7 (725201)
Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování
Katalogové číslo: 93427 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 295-7

TNI CEN/TR 16626 (725202)
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem
Katalogové číslo: 97279 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16626

ČSN 72 5220 (725220)
Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry
Katalogové číslo: 5470 Cena: 230 Kč
Vydána: 1973-05-02 Účinnost: 1974-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5220

ČSN 72 5250 (725250)
Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 74110 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5250