Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7214 - Přírodní a umělý kámen

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 12440 (721401)
Přírodní kámen - Pojmenování
Katalogové číslo: 504355 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12440

ČSN EN 12670 (721402)
Přírodní kámen - Terminologie
Katalogové číslo: 511660 Cena: 770 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12670

ČSN EN 14618 (721449)
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace
Katalogové číslo: 84900 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14618

ČSN EN 14617-1 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
Katalogové číslo: 93996 Cena: 125 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-1

ČSN EN 14617-10 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti
Katalogové číslo: 91480 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-10

ČSN EN 14617-11 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
Katalogové číslo: 74499 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-11

ČSN EN 14617-12 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti
Katalogové číslo: 91481 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-12

ČSN EN 14617-13 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu
Katalogové číslo: 93995 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-13

ČSN EN 14617-16 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek
Katalogové číslo: 74503 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-16

ČSN EN 14617-2 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
Katalogové číslo: 501742 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-2

ČSN EN 14617-4 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
Katalogové číslo: 91477 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-4

ČSN EN 14617-5 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
Katalogové číslo: 91478 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-5

ČSN EN 14617-6 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
Katalogové číslo: 91479 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-6

ČSN EN 14617-9 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu
Katalogové číslo: 74497 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14617-9

ČSN EN 15286 (721460)
Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
Katalogové číslo: 94686 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15286