Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7272 - Izolační materiály a výrobky směsové

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 13162 +A1 (727201)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Katalogové číslo: 99714 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13162 +A1

ČSN EN 13163 +A2 (727202)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 502654 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13163 +A2

ČSN EN 13164 +A1 (727203)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 99719 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13164 +A1

ČSN EN 13165 +A2 (727204)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Katalogové číslo: 501537 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13165 +A2

ČSN EN 13166 +A2 (727205)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Katalogové číslo: 501535 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13166 +A2

ČSN EN 13167 +A1 (727206)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Katalogové číslo: 99725 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13167 +A1

ČSN EN 13168 +A1 (727207)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
Katalogové číslo: 99727 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13168 +A1

ČSN EN 13169 +A1 (727208)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
Katalogové číslo: 99729 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13169 +A1

ČSN EN 13170 +A1 (727209)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
Katalogové číslo: 99731 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13170 +A1

ČSN EN 13171 +A1 (727210)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
Katalogové číslo: 99733 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13171 +A1

ČSN EN 13172 (727211)
Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody
Katalogové číslo: 90793 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13172

ČSN EN 13467 (727212)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí
Katalogové číslo: 506530 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13467

ČSN EN 13468 (727213)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH
Katalogové číslo: 65157 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13468

ČSN EN 13469 (727214)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí
Katalogové číslo: 92510 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13469

ČSN EN 13470 (727215)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí
Katalogové číslo: 65155 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13470

ČSN EN 13471 (727216)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti
Katalogové číslo: 65153 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13471

ČSN EN 13472 (727217)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření
Katalogové číslo: 92509 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13472

ČSN EN 14316-1 (727218)
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 74143 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14316-1

ČSN EN 14316-2 (727218)
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 79142 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14316-2

ČSN EN 14317-1 (727219)
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 74144 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14317-1

ČSN EN 14317-2 (727219)
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 79143 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14317-2

ČSN EN 14063-1 (727220)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 74145 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14063-1

ČSN EN 14063-2 (727220)
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 94385 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14063-2

ČSN 72 7221-1 (727221)
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití
Katalogové číslo: 80432 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
Změny a opravy: Z1 3.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7221-1

ČSN 72 7221-2 (727221)
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)
Katalogové číslo: 80431 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-04-01 Účinnost: 2008-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7221-2

ČSN 72 7221-3 (727221)
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Katalogové číslo: 87455 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 7221-3

ČSN EN 14706 (727221)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty
Katalogové číslo: 92512 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14706

ČSN EN 14707 (727222)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí
Katalogové číslo: 92511 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14707

ČSN EN 14933 (727223)
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 81269 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14933

ČSN EN 14934 (727224)
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 81270 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14934

ČSN EN 14303 (727225)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Katalogové číslo: 501693 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14303

ČSN EN 14304 (727226)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
Katalogové číslo: 501712 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14304

ČSN EN 14305 (727227)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Katalogové číslo: 501709 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14305

ČSN EN 14306 (727228)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
Katalogové číslo: 501750 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14306

ČSN EN 14307 (727229)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 501695 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14307

ČSN EN 14308 (727230)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
Katalogové číslo: 501756 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14308

ČSN EN 14309 (727231)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Katalogové číslo: 501697 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14309

ČSN EN 14313 (727232)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Katalogové číslo: 501754 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14313

ČSN EN 14314 (727233)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Katalogové číslo: 501752 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14314

ČSN EN 15715 (727234)
Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky
Katalogové číslo: 86270 Cena: 550 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15715

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235)
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
Katalogové číslo: 508847 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14064-1 ed. 2

ČSN EN 14064-2 (727235)
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky
Katalogové číslo: 86786 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14064-2

ČSN EN 15599-1 (727236)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 87366 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15599-1

ČSN EN 15599-2 (727236)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 86895 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15599-2

ČSN EN 15600-1 (727237)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 87364 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15600-1

ČSN EN 15600-2 (727237)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 86896 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15600-2

ČSN EN 15732 (727238)
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Katalogové číslo: 92513 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15732

ČSN EN 16069 +A1 (727239)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Katalogové číslo: 99735 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16069 +A1

ČSN EN 14318-1 (727240)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Katalogové číslo: 95788 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14318-1

ČSN EN 14318-2 (727240)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Katalogové číslo: 95789 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14318-2

ČSN EN 14319-1 (727241)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Katalogové číslo: 95790 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14319-1

ČSN EN 14319-2 (727241)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Katalogové číslo: 95791 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14319-2

ČSN EN 14320-1 (727242)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Katalogové číslo: 95792 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14320-1

ČSN EN 14320-2 (727242)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Katalogové číslo: 95793 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14320-2

ČSN EN 15501 ed. 2 (727243)
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Katalogové číslo: 501455 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15501 ed. 2

ČSN EN 16025-1 (727244)
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS
Katalogové číslo: 94105 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16025-1

ČSN EN 16025-2 (727244)
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS
Katalogové číslo: 94106 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16025-2

TNI CEN/TR 15985 (727245)
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin
Katalogové číslo: 94258 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15985

ČSN EN 15101-1 +A1 (727246)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 509774 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15101-1 +A1

ČSN EN 15101-2 (727246)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Katalogové číslo: 95231 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15101-2

ČSN EN 14315-1 (727247)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Katalogové číslo: 95800 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14315-1

ČSN EN 14315-2 (727247)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Katalogové číslo: 95799 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14315-2

ČSN EN 16809-1 (727248)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Katalogové číslo: 511710 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16809-1

ČSN EN 16809-2 (727248)
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
Katalogové číslo: 503591 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16809-2

ČSN EN 16783 (727250)
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
Katalogové číslo: 504175 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16783

ČSN EN 17140 (727252)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace
Katalogové číslo: 511780 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17140

ČSN EN 16977 (727253)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
Katalogové číslo: 511909 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16977