Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7215 - Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 13043 (721501)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Katalogové číslo: 68492 Cena: 570 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: Z1 6.06t, Z2 3.08t, Z4 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13043

ČSN EN 12620 +A1 (721502)
Kamenivo do betonu
Katalogové číslo: 82317 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
Změny a opravy: Z2 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12620 +A1

ČSN EN 13139 (721503)
Kamenivo pro malty
Katalogové číslo: 67525 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: Z2 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13139

ČSN EN 13242 +A1 (721504)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Katalogové číslo: 81571 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
Změny a opravy: Z2 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13242 +A1

ČSN EN 13055 (721505)
Pórovité kamenivo
Katalogové číslo: 501624 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13055

ČSN EN 13450 (721506)
Kamenivo pro kolejové lože
Katalogové číslo: 68527 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: Z1 4.06t, Z3 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13450

ČSN EN 13383-1 (721507)
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
Katalogové číslo: 67526 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: Z2 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13383-1

ČSN EN 13383-2 (721507)
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 510792 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13383-2

ČSN EN 16236 (721510)
Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby
Katalogové číslo: 506154 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16236

ČSN 72 1519 (721519)
Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
Katalogové číslo: 5400 Cena: 125 Kč
Vydána: 1970-07-29 Účinnost: 1971-04-01
Změny a opravy: Za 4.71 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1519

ČSN 72 1550 (721550)
Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení
Katalogové číslo: 30813 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-03-07 Účinnost: 1987-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1550

ČSN 72 1564 (721564)
Cihlářské zeminy. Společná ustanovení
Katalogové číslo: 30814 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1564

ČSN 72 1565-1 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 30815 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-1

ČSN 72 1565-10 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst
Katalogové číslo: 30824 Cena: 230 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-10

ČSN 72 1565-11 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti
Katalogové číslo: 30825 Cena: 230 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-11

ČSN 72 1565-12 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru
Katalogové číslo: 30826 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-12

ČSN 72 1565-13 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu
Katalogové číslo: 30827 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-13

ČSN 72 1565-14 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti
Katalogové číslo: 30828 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-14

ČSN 72 1565-15 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého
Katalogové číslo: 30829 Cena: 65 Kč
Vydána: 1989-09-21 Účinnost: 1990-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-15

ČSN 72 1565-2 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací
Katalogové číslo: 30816 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-2

ČSN 72 1565-3 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech
Katalogové číslo: 30817 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-3

ČSN 72 1565-4 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek
Katalogové číslo: 30818 Cena: 125 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-4

ČSN 72 1565-5 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením
Katalogové číslo: 30819 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-5

ČSN 72 1565-6 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 30820 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-6

ČSN 72 1565-7 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 30821 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-7

ČSN 72 1565-8 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 30822 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-8

ČSN 72 1565-9 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti
Katalogové číslo: 30823 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-08-20 Účinnost: 1986-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1565-9