Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7211 - Zkušební metody hornin a zemin

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN 72 1105 (721105)
Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku
Katalogové číslo: 30773 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-11-26 Účinnost: 1991-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1105

ČSN 72 1127 (721127)
Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací
Katalogové číslo: 30774 Cena: 340 Kč
Vydána: 1982-12-06 Účinnost: 1983-10-01
Změny a opravy: Za 4.87t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1127

ČSN EN 16301 (721129)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn
Katalogové číslo: 93579 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16301

ČSN EN 16306 (721130)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům
Katalogové číslo: 93577 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16306

ČSN EN 14581 (721131)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
Katalogové číslo: 73719 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14581

ČSN EN 14146 (721132)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)
Katalogové číslo: 71983 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14146

ČSN EN 14158 (721133)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie
Katalogové číslo: 71984 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14158

ČSN 72 1134 (721134)
Stanovení vaznosti keramických látek
Katalogové číslo: 5385 Cena: 65 Kč
Vydána: 1966-03-23 Účinnost: 1967-01-01
Změny a opravy: Za 12.78t, Zb 1.89t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1134

ČSN EN 13373 (721137)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
Katalogové číslo: 511222 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13373

ČSN EN 14066 (721138)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
Katalogové číslo: 93578 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14066

ČSN EN 13919 (721139)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti
Katalogové číslo: 68200 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13919

ČSN EN 14231 (721140)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
Katalogové číslo: 68199 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14231

ČSN EN 1925 (721141)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
Katalogové číslo: 57713 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1925

ČSN EN 1926 (721142)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku
Katalogové číslo: 79068 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1926

ČSN EN 1936 (721143)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
Katalogové číslo: 79067 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1936

ČSN EN 12370 (721144)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
Katalogové číslo: 511223 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12370

ČSN EN 12372 (721145)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
Katalogové číslo: 79066 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12372

ČSN EN 12407 (721146)
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
Katalogové číslo: 510856 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12407

ČSN EN 12371 (721147)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
Katalogové číslo: 86257 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12371

ČSN EN 13161 (721148)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
Katalogové číslo: 82384 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13161

ČSN EN 13755 (721149)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
Katalogové číslo: 82386 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13755

ČSN EN 13364 (721150)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
Katalogové číslo: 65744 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13364

ČSN 72 1151 (721151)
Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
Katalogové číslo: 30775 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-06 Účinnost: 1984-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1151

ČSN 72 1152 (721152)
Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
Katalogové číslo: 30776 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-06 Účinnost: 1984-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1152

ČSN 72 1153 (721153)
Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
Katalogové číslo: 30777 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-06 Účinnost: 1984-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1153

ČSN EN 14157 (721158)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
Katalogové číslo: 505037 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14157

ČSN 72 1159 (721159)
Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
Katalogové číslo: 30782 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-06 Účinnost: 1984-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1159

ČSN 72 1160 (721160)
Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
Katalogové číslo: 5386 Cena: 125 Kč
Vydána: 1977-12-13 Účinnost: 1979-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1160

ČSN 72 1162 (721162)
Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
Katalogové číslo: 30783 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-10-24 Účinnost: 1983-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1162

ČSN EN 14580 (721165)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti
Katalogové číslo: 74762 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14580

ČSN EN 14579 (721166)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku
Katalogové číslo: 73238 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14579

ČSN 72 1167 (721167)
Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
Katalogové číslo: 30788 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-11-22 Účinnost: 1985-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1167

ČSN 72 1176 (721176)
Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
Katalogové číslo: 5392 Cena: 190 Kč
Vydána: 1967-12-06 Účinnost: 1968-08-01
Změny a opravy: Za 1.69, Z2 5.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1176

ČSN 72 1179 (721179)
Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
Katalogové číslo: 5394 Cena: 125 Kč
Vydána: 1967-12-06 Účinnost: 1968-08-01
Změny a opravy: Z1 5.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1179

ČSN 72 1180 (721180)
Stanovení rozlišných částic kameniva
Katalogové číslo: 5395 Cena: 125 Kč
Vydána: 1967-12-06 Účinnost: 1968-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1180

ČSN 72 1182 (721182)
Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
Katalogové číslo: 6384 Cena: 190 Kč
Vydána: 1975-10-13 Účinnost: 1977-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1182

ČSN EN 933-2 (721184)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
Katalogové číslo: 511817 Cena: 125 Kč
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-2

ČSN EN 932-1 (721185)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
Katalogové číslo: 26528 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: UR 4.98, Z1 11.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 932-1

ČSN EN 932-3 (721186)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
Katalogové číslo: 26529 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: A1 10.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 932-3

ČSN 72 1187 (721187)
Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
Katalogové číslo: 62136 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1187

ČSN EN 16140 (721190)
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly
Katalogové číslo: 508134 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16140

ČSN 72 1191 (721191)
Zkoušení míry namrzavosti zemin
Katalogové číslo: 92782 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 1191

ČSN EN 932-2 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
Katalogové číslo: 58019 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 932-2

ČSN EN 932-5 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
Katalogové číslo: 90653 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 932-5

ČSN EN 932-6 (721192)
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
Katalogové číslo: 58020 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 932-6

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
Katalogové číslo: 90622 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-1

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)
Katalogové číslo: 85162 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-10

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva
Katalogové číslo: 84170 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-11

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
Katalogové číslo: 90620 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-3

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
Katalogové číslo: 81956 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-4

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
Katalogové číslo: 54205 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: Z1 11.01t, A1 6.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-5

ČSN EN 933-6 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
Katalogové číslo: 96121 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-6

ČSN EN 933-7 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
Katalogové číslo: 54204 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: Z1 11.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-7

ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
Katalogové číslo: 501297 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-8 +A1

ČSN EN 933-9 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří
Katalogové číslo: 93591 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 933-9 +A1

ČSN EN 1097-1 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
Katalogové číslo: 88335 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-1

ČSN EN 1097-10 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
Katalogové číslo: 96092 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-10

ČSN EN 1097-11 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva
Katalogové číslo: 94958 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-03-01 Účinnost: 2014-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-11

ČSN EN 1097-2 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
Katalogové číslo: 511971 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-2

ČSN EN 1097-3 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
Katalogové číslo: 55378 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-12-01
Změny a opravy: Z1 11.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-3

ČSN EN 1097-4 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
Katalogové číslo: 81957 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-4

ČSN EN 1097-5 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
Katalogové číslo: 81958 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-5

ČSN EN 1097-6 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
Katalogové číslo: 94832 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-6

ČSN EN 1097-7 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
Katalogové číslo: 81959 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-7

ČSN EN 1097-8 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
Katalogové číslo: 511970 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-8

ČSN EN 1097-9 (721194)
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
Katalogové číslo: 95626 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1097-9

ČSN EN 1367-1 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
Katalogové číslo: 79887 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-1

ČSN EN 1367-2 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
Katalogové číslo: 86061 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-2

ČSN EN 1367-3 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
Katalogové číslo: 62823 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-10-01 Účinnost: 2001-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-3

ČSN EN 1367-4 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
Katalogové číslo: 81960 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-4

ČSN EN 1367-5 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku
Katalogové číslo: 88734 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-5

ČSN EN 1367-6 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)
Katalogové číslo: 82318 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-6

ČSN EN 1367-7 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování
Katalogové číslo: 96055 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-7

ČSN EN 1367-8 (721195)
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu
Katalogové číslo: 96056 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1367-8

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
Katalogové číslo: 93254 Cena: 550 Kč
Vydána: 2013-07-01 Účinnost: 2013-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-1 +A1

ČSN EN 1744-3 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
Katalogové číslo: 66345 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-3

ČSN EN 1744-4 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi
Katalogové číslo: 74687 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-4

ČSN EN 1744-5 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině
Katalogové číslo: 77414 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-5

ČSN EN 1744-6 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu
Katalogové číslo: 77415 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-6

ČSN EN 1744-7 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)
Katalogové číslo: 90654 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-7

ČSN EN 1744-8 (721196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)
Katalogové číslo: 92398 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1744-8

ČSN EN 13179-1 (721197)
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
Katalogové číslo: 94800 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13179-1

ČSN EN 13179-2 (721197)
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
Katalogové číslo: 62135 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13179-2