Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7280 - Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 16687 (728000)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie
Katalogové číslo: 501490 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16687

TNI CEN/TR 15855 (728005)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu
Katalogové číslo: 84529 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15855

TNI CEN/TR 15858 (728006)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT
Katalogové číslo: 84841 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15858

TNI CEN/TR 16045 (728007)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod
Katalogové číslo: 87500 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16045

TNI CEN/TR 16098 (728008)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD
Katalogové číslo: 88040 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16098

TNI CEN/TR 16220 (728009)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
Katalogové číslo: 91806 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16220

TNI CEN/TR 16410 (728010)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
Katalogové číslo: 93535 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16410

TNI CEN/TR 16496 (728011)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
Katalogové číslo: 95641 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16496

ČSN EN 16516 +A1 (728012)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
Katalogové číslo: 512439 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16516 +A1

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy
Katalogové číslo: 97574 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16637-1

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
Katalogové číslo: 97575 Cena: 550 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16637-2

ČSN EN 17087 (728014)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
Katalogové číslo: 507424 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17087

ČSN EN 17637 (728015)
Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama
Katalogové číslo: 516614 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17637