Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7221 - Pojiva na bázi cementu

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
Katalogové číslo: 500789 Cena: 350 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-1

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
Katalogové číslo: 502835 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-10

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda
Katalogové číslo: 507482 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-11

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu
Katalogové číslo: 94201 Cena: 570 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-2

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
Katalogové číslo: 502834 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-3

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
Katalogové číslo: 88597 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-5

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
Katalogové číslo: 507353 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-6

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu
Katalogové číslo: 81049 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-7

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda
Katalogové číslo: 86445 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-8

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda
Katalogové číslo: 86444 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 196-9

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
Katalogové číslo: 81048 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TR 196-4

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101)
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
Katalogové číslo: 90385 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 197-1 ed. 2

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Katalogové číslo: 510675 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 197-2

ČSN EN 197-5 (722101)
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI
Katalogové číslo: 513088 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 197-5

ČSN EN 197-6 (722101)
Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály
Katalogové číslo: 518083 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 197-6

ČSN EN 413-1 (722102)
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 88815 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 413-1

ČSN EN 413-2 (722102)
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 503009 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 413-2

ČSN EN 14647 (722103)
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 75632 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14647

TNI CEN/TR 14245 (722105)
Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Katalogové číslo: 510676 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 14245

ČSN EN 14216 ed. 2 (722107)
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem
Katalogové číslo: 98929 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14216 ed. 2

ČSN 72 2113 (722113)
Stanovení měrné hmotnosti cementu
Katalogové číslo: 30903 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-12-17 Účinnost: 1989-04-01
Změny a opravy: Z1 4.93 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2113

TNI CEN/TR 16142 (722114)
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí
Katalogové číslo: 88971 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16142

TNI CEN/TR 15697 (722115)
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav
Katalogové číslo: 83253 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15697

ČSN EN 15743 +A1 (722120)
Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 98057 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15743 +A1

ČSN EN 16908 +A1 (722190)
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804
Katalogové číslo: 515328 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16908 +A1