Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7251 - Stavební keramika

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 14411 ed. 3 (725109)
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování
Katalogové číslo: 501691 Cena: 590 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14411 ed. 3

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
Katalogové číslo: 97139 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-1

ČSN EN ISO 10545-10 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti
Katalogové číslo: 514031 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-10

ČSN EN ISO 10545-11 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky
Katalogové číslo: 26525 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: opr. 10.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-11

ČSN EN ISO 10545-12 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
Katalogové číslo: 53796 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-12

ČSN EN ISO 10545-13 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
Katalogové číslo: 503538 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-13

ČSN EN ISO 10545-14 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
Katalogové číslo: 500711 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-14

ČSN EN ISO 10545-15 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia u keramických obkladových prvků
Katalogové číslo: 514030 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-15

ČSN EN ISO 10545-16 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě
Katalogové číslo: 91199 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-16

ČSN EN ISO 10545-18 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV)
Katalogové číslo: 516245 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-18

ČSN EN ISO 10545-2 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu
Katalogové číslo: 507688 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-2

ČSN EN ISO 10545-20 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení
Katalogové číslo: 517076 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-20

ČSN EN ISO 10545-3 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 506007 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-3

ČSN EN ISO 10545-4 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení
Katalogové číslo: 509168 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-4

ČSN EN ISO 10545-5 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu
Katalogové číslo: 53800 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-5

ČSN EN ISO 10545-6 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky
Katalogové číslo: 91198 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-6

ČSN EN ISO 10545-7 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky
Katalogové číslo: 57698 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-7

ČSN EN ISO 10545-8 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
Katalogové číslo: 96164 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-8

ČSN EN ISO 10545-9 (725110)
Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
Katalogové číslo: 94433 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10545-9

ČSN 72 5126 (725126)
Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse
Katalogové číslo: 509608 Cena: 125 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5126

ČSN EN 17160 (725130)
Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků
Katalogové číslo: 507648 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17160

ČSN 72 5149 (725149)
Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
Katalogové číslo: 30961 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-10-24 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5149

ČSN 72 5162 (725162)
Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry
Katalogové číslo: 5469 Cena: 190 Kč
Vydána: 1977-08-24 Účinnost: 1979-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5162

ČSN 72 5191 (725191)
Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
Katalogové číslo: 69133 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
Změny a opravy: Z1 11.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 5191