Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7224 - Malty, maltové směsi, potěry

Zobrazit obsah třídy 72

ČSN EN 1015-1 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
Katalogové číslo: 57101 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-1

ČSN EN 1015-10 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
Katalogové číslo: 58947 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-10

ČSN EN 1015-11 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
Katalogové číslo: 509887 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-11

ČSN EN 1015-12 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
Katalogové číslo: 501489 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-12

ČSN EN 1015-17 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
Katalogové číslo: 60729 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
Změny a opravy: A1 5.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-17

ČSN EN 1015-18 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
Katalogové číslo: 67106 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-18

ČSN EN 1015-19 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
Katalogové číslo: 57106 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 5.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-19

ČSN EN 1015-2 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
Katalogové číslo: 57102 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-2

ČSN EN 1015-21 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
Katalogové číslo: 67105 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-21

ČSN EN 1015-3 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
Katalogové číslo: 58363 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
Změny a opravy: A1 7.04t, A2 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-3

ČSN EN 1015-4 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
Katalogové číslo: 57103 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-4

ČSN EN 1015-6 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
Katalogové číslo: 57104 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-6

ČSN EN 1015-7 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
Katalogové číslo: 57105 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-7

ČSN EN 1015-9 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
Katalogové číslo: 58948 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
Změny a opravy: A1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1015-9

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401)
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Katalogové číslo: 502379 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 998-1 ed. 3

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401)
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
Katalogové číslo: 502380 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 998-2 ed. 3

ČSN EN 15824 ed. 2 (722402)
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
Katalogové číslo: 504401 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15824 ed. 2

ČSN 72 2410 (722410)
Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)
Katalogové číslo: 75808 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2410

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430)
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Katalogové číslo: 505791 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14891 ed. 2

ČSN 72 2452 (722452)
Zkouška mrazuvzdornosti malty
Katalogové číslo: 5431 Cena: 65 Kč
Vydána: 1968-11-06 Účinnost: 1970-01-01
Změny a opravy: Z1 7.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 72 2452

ČSN EN 12004-1 (722469)
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Katalogové číslo: 505652 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12004-1

ČSN EN 12004-2 (722469)
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 505426 Cena: 350 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12004-2

ČSN EN 12808-1 (722470)
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic
Katalogové číslo: 83495 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12808-1

ČSN EN 12808-2 (722470)
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti
Katalogové číslo: 83496 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12808-2

ČSN EN 12808-3 (722470)
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku
Katalogové číslo: 83497 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12808-3

ČSN EN 12808-4 (722470)
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění
Katalogové číslo: 84715 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12808-4

ČSN EN 12808-5 (722470)
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti
Katalogové číslo: 83498 Cena: 125 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12808-5

ČSN EN 13888 (722471)
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování
Katalogové číslo: 84169 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13888

ČSN EN 13318 (722480)
Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice
Katalogové číslo: 61513 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13318

ČSN EN 13813 (722481)
Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
Katalogové číslo: 68238 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13813

ČSN EN 13892-1 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
Katalogové číslo: 68559 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-1

ČSN EN 13892-2 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
Katalogové číslo: 68558 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-2

ČSN EN 13892-3 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
Katalogové číslo: 97280 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-3

ČSN EN 13892-4 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
Katalogové číslo: 68560 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-4

ČSN EN 13892-5 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
Katalogové číslo: 69208 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-5

ČSN EN 13892-6 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu
Katalogové číslo: 68556 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-6

ČSN EN 13892-7 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
Katalogové číslo: 69207 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-7

ČSN EN 13892-8 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
Katalogové číslo: 68557 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-8

ČSN EN 13892-9 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost
Katalogové číslo: 507506 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13892-9

ČSN EN 14016-1 (722483)
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky
Katalogové číslo: 71764 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14016-1

ČSN EN 14016-2 (722483)
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 71763 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14016-2

ČSN EN 13454-1 (722485)
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 72227 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13454-1

ČSN EN 13454-2 (722485)
Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 508852 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13454-2

ČSN EN 13279-1 (722486)
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 83017 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13279-1

ČSN EN 13279-2 (722486)
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 95556 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13279-2

ČSN EN 15368 +A1 (722487)
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 87033 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15368 +A1

ČSN EN 13282-1 (722488)
Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 93520 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13282-1

ČSN EN 13282-2 (722488)
Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 98266 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13282-2

ČSN EN 13282-3 (722488)
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody
Katalogové číslo: 98023 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13282-3

ČSN EN 12860 (722490)
Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 64439 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12860

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491)
Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96276 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14190 ed. 2

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492)
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 504254 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14496 ed. 2

ČSN EN 13963 ed. 2 (722495)
Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96275 Cena: 350 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13963 ed. 2

ČSN EN 13815 (722498)
Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 78419 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13815

ČSN EN 15319 (722499)
Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny
Katalogové číslo: 80525 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15319