Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 1 - Obecná třída

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

0100 Seznamy a předpisy o normách (1)

0101 Pojmy všech oborů a třídění (62)

0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod. (70)

0103 Jakost (54)

0105 Všeobecná terminologie (9)

0106 Oblast spolehlivosti v technice (71)

0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1)

0109 Systémy environmentálního managementu (50)

0113 Fyzika (14)

0114 Mechanika (133)

0115 Management hospodaření s energií (23)

0116 Akustika (134)

0117 Optika (12)

0118 Aditivní výroba (34)

0120 Nanotechnologie (35)

0123 Ochrana společnosti a obyvatel (9)

0127 Směrnice pro užití barev (1)

0128 Analytické normály (5)

0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci (5)

0131 Technické výkresy (45)

0132 Výkresy ve strojírenství (24)

0134 Výkresy ve stavebnictví (33)

0135 Výkresy různých oborů (4)

0136 Výkresy různých oborů (20)

0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy (38)

0138 Reprografie (39)

0140 Závity (47)

0141 Nejistoty měření (39)

0142 Tolerance a uložení hladkých součástí (8)

0143 Tolerance a uložení závitových součástí (11)

0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu (55)

0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol (57)

0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol (7)

0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol (3)

0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění) (19)

0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití) (164)

0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití) (4)

0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace (26)

0159 Mazací technika (1)

0169 Mechanizace administrativních prací (1)

0170 Konstrukční a montážní směrnice (1)

0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační (20)

0181 Úklidové služby (1)

0182 Dopravní telematika (126)

0183 Dopravní telematika (73)

0184 Dopravní telematika (56)

0185 Doprava (17)

0199 Vědy jinam nezařazené (2)