Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 49 - Průmysl dřevozpracující

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

4900 Všeobecně a zkoušení (38)

4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva (52)

4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů (1)

4903 Certifikace spotřebitelského řetězce dřeva (1)

4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů (56)

4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně (6)

4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně (2)

4912 Řezivo jehličnaté a listnaté (4)

4914 Pražce, mostnice apod. (1)

4915 Hrubé přířezy (3)

4917 Obalové přířezy a jejich komplety (6)

4921 Opracované řezivo pilařské (40)

4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky (4)

4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky (10)

4926 Desky a výrobky zvlášť upravené (16)

4928 Desky z rostlého dřeva (3)

4929 Vrstvené dřevo (1)

4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby (3)

4937 Dřevěné výrobky pro domácnost (1)

4938 Žebříky (8)

4947 Zápalky a kuřácké potřeby (1)

4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva (38)

4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy (31)

4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva (17)

4963 Dřevozpracující zařízení (2)

4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva (3)

4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva (1)

4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště (1)